Egyéb

Imakilenced bérmálkozóinkért 2017

2017.május 21-én plébániánk fiataljai veszik fel a bérmálás szentségét.

Ez a szentség – más néven konfirmáció, vagyis megerősítés – folytatása a keresztségnek, amelyhez szorosan kapcsolódik. Ez a két szentség az Eucharisztiával együtt egyetlen üdvözítő eseményt képez: ezek a keresztény beavatás szentségei, amelyek révén a meghalt és feltámadt Jézus Krisztusban új teremtményekké és az egyház tagjaivá válunk.

A bérmálás szentsége a megkenést jelzi és fejezi ki. Valóban, a szent krizma, a szent olaj révén a Szentlélek erejében még inkább hasonulunk Jézus Krisztushoz, aki az egyedüli valóban felkent, a Messiás, Isten Szentje. A „konfirmáció” szó arra emlékeztet, hogy ez a szentség növeli a keresztségben kapott kegyelmet: erősebben egyesít Krisztussal, tökéletesebbé teszi kapcsolatunkat az egyházzal; megadja nekünk a Szentlélek sajátos erejét, hogy Krisztus igazi tanúiként terjesszük és védelmezzük a hitet, bátran megvalljuk Krisztus nevét és soha többé ne érezzünk szégyent a kereszt miatt.

Az apostolok Urunk mennybemenetele és pünkösd közötti kilenc napon át imádkoztak a Szentlélek eljöveteléért. Erre emlékezve, mi is imakilenceddel készülünk a nagy ünnepre. Kérjük, 9 napon át imádkozd ezen imát bérmálásra készülőinkkel:

Minden kérés után mondjuk: Légy magasztalva és dicsőítve.

 1. Szentlélek Úr Isten, jóra való sugallatod előzze meg tetteinket és kísérje azokat a Te segítséged kegyelme, hogy minden munkálkodásunk Veled kezdődjék.
 2. Szentlélek Úr Isten, szállj le fenséged trónjáról és készíts helyet a Te szolgád szívében.
 3. Szentlélek Úr Isten, akit az Atya és a Fiú tisztel, segíts állandóan az Isten jelenlétében élnem.
 4. Szentlélek Úr Isten, akit az Atya és Fiú tisztel, taníts meg az Atya Isten akarata szerint élnem.
 5. Szentlélek Úr Isten, aki az Isten Fia szívében székelsz, taníts meg megismerni és szeretni Téged.
 6. Szentlélek Úr Isten, aki az Atya dicsőségéről gondoskodik, taníts meg Isten bizalmában odaadóan élnem.
 7. Szentlélek Úr Isten, a tűznyelvek jele, gyújtsd szívemben a szeretet lángját.
 8. Szentlélek Úr Isten, titkos fehér galamb, taníts meg szeretni a Szentírást.
 9. Szentlélek Úr Isten, akinek se arca, se neve nincsen, taníts meg helyesen imádkozni.
 10. Szentlélek Úr Isten, aki a próféták ajkával szólsz, taníts meg nyugodtan, kiegyensúlyozottan élni.
 11. Szentlélek Úr Isten, szeretet lángoló tűzhelye, taníts meg okosan és türelmesen élni.
 12. Szentlélek Úr Isten, minden mennyei és földi javak birtoklója, taníts meg szerényen és alázatosan élni.
 13. Szentlélek Úr Isten, kinek kincsei mérhetetlenek, taníts meg megérteni a szenvedés értékét.
 14. Szentlélek Úr Isten, kinek kincsei megbecsülhetetlenek, taníts meg helyesen kihasználni a drága időt.
 15. Szentlélek Úr Isten, meg nem szűnő szeretet, oltalmazz a gőgtől és a szeretetlenségtől.
 16. Szentlélek Úr Isten, taníts meg ellenállni a haszontalan gondolatoknak és a felesleges képzelődéseknek.
 17. Szentlélek Úr Isten, a kegyelmek osztogatója, taníts meg mellőzni a felesleges beszédet és tevékenységet.
 18. Szentlélek Úr Isten, akinek teljességéből mindannyian merítettünk, taníts meg hallgatni és a kellő időben szólni.
 19. Szentlélek Úr Isten, örök szeretet, taníts meg jó példát mutatni másoknak.
 20. Szentlélek Úr Isten, végtelen jóság, adj kitartást a jóban.
 21. Szentlélek Úr Isten, édes tanító, taníts meg helyesen bánni az emberekkel.
 22. Szentlélek Úr Isten, lelkek kedves tanítója, taníts meg, hogy ne ítélkezzem senki felett, és a sérelmeket ne emlegessem.
 23. Szentlélek Úr Isten, fény mely a lelkeket boldoggá teszi, taníts meg meglátni mások szükségleteit, és a jócselekedeteket nem elhanyagolni.
 24. Szentlélek Úr Isten, nyomorultak atyja, add megismernem saját hibáimat.
 25. Szentlélek Úr Isten, aki csodákat művelsz a lelkekben, vezess éberséggel a tökéletességre.
 26. Szentlélek Úr Isten, aki ismeri a világegyetem jövőjét, segíts megszabadulni a sátán és a test rabszolgaságából.
 27. Szentlélek Úr Isten, aki előtt nincs titok, segíts elmenekülnöm a sátán ármányai elől.
 28. Szentlélek Úr Isten, aki ismeri az én jövőmet, a Te védelmed alá helyezem magamat, családomat, testvéreimet, barátaimat, jótevőimet és minden embert az egész világon.
 29. Szentlélek Úr Isten, taníts Isten dicséretére és dicsőségére, az emberiség üdvösségére és Szűz Mária örömére élni, hogy mint gyümölcsöző hasznos szolga, jó halállal haljak meg.
 30. Szentlélek Úr Isten, légy lelkem lelke, siess kegyelmeddel segítségemre. Segíts, hogy mindenben Reád hagyatkozzam, nevedben dolgozzak és Veled imádkozzak. Amen.

forrás 1.

forrás 2.