Aktuális események

Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola

Iskolaajánló
Az iskolaválasztás a gyermekek és a családok életében fordulópont, a kicsik elhagyják az óvodát, iskolások lesznek.
Minden szülő szeretné, ha ebben a fontos kérdésben jó döntést hozna, a legmegfelelőbb iskolát választaná, ahol biztonságban, elfogadó környezetben tudhatják gyermeküket, ahol félelem és görcs nélkül telik a nap, eredményesen, szerető tanító nénik tanítják őket.

Református iskolaként a továbbiakban diákjainkból öntudatos, hitvalló magyar reformátusokat, nem református vallású diákjainkból pedig öntudatos magyar keresztyéneket kívánunk nevelni.
A hozzánk beiratkozott kisdiákok emelt szintű informatikára előkészítő osztályban kapnak meg mindent annak érdekében, hogy tehetségük minél jobban kibontakozhasson. A matematika órákon az alsó tagozatosok szorobán eszközzel számolnak, mely nagymértékben segíti a gyerekek egyéni képességeinek kibontakozását, és logikai gondolkodását.
3-8. osztályig az informatika által nyitjuk meg a világot a gyermekek számára, felkészítjük őket az információs kor kihívásaira, megtanítjuk nekik az önálló információszerzést. Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy 8. osztály év végén ECDL vizsgát tehessenek azok a tanulók, akik igényt tartanak rá.
Szülői igény szerint már 1. osztálytól játékos nyelvi szakköröket indítunk angol és német nyelvből, 4. osztálytól pedig csoportbontással oktatjuk a választott idegen nyelvet. A felső tagozaton lehetőséget kapnak a tehetséges tanulók arra, hogy „nívó” csoportban folyamatos szókincsfejlesztéssel, bővebb nyelvtani ismeretekkel, gyorsabb ütemben biztos nyelvi alapokat kapjanak, mely záloga lehet a későbbi nyelvvizsgának.

Iskolaajánló

 

Iskolanyitogató programsorozatunk

Társintézményünk a Betlehem Református Óvoda számára
2012. február 3. (16-18 óra)    MOCORGÓ ügyességi sportverseny
2012. február 9. (8-10 óra)    NYÍLT ÓRÁK
2012. február 10. (9-12 óra)    ÓVODA-ISKOLANAP közös sportversenyek, éneklés, mesélés…

A többi óvoda számára
2012. február 8. (16-18 óra)    OKOSKODÓ     számítógépes játékok, nyelvi mondókák tanulása
2012. február 9. (8-10 óra)    NYÍLT ÓRÁK
2012. február 15. (16-18 óra)    MOCORGÓ ügyességi sportverseny

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

iskolanyitogató

Tájékoztató az első osztályba történő jelentkezés módjáról

A Jelentkezési lapok benyújtásához egy hét áll rendelkezésre: a 2012. február 6-10. közötti időszakban.

A jelentkezéshez szükséges lap beszerezhető a Betlehem Óvodában, iskolánkban, illetve az iskola honlapjáról (www.jokaim.sulinet.hu) „Jelentkezés a Jókai Mór Református Általános Iskolába” címről letölthető.

A jelentkezéskor az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:
a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
a gyermek nevére kiállított hatósági bizonyítvány (személyi lap) v. lakcímkártya,
a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája,
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény)

Az intézmény vezetője a jelentkezések alapján a felvételről írásba foglalt döntést, Határozatot hoz, mely 2012. február 15-17. közötti időszakban személyesen átvehető az iskola titkárságán.

Ezt követően a Budapest Főváros Önkormányzata Főjegyzője által plakátokon is kihirdetett időpontokban kerül sor a gyermekek beíratására.

Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva