Aktuális események

Jókai Mór Református Általános Iskola – iskolaajánló

Iskolaajánló 2014/2015

Az iskolaválasztás a gyermekek és a családok életében fordulópont, a kicsik elhagyják az óvodát, iskolások lesznek. Minden szülő szeretné, ha ebben a fontos kérdésben jó döntést hozna, a legmegfelelőbb iskolát választaná, ahol biztonságban, elfogadó környezetben tudhatják gyermeküket, ahol félelem és görcs nélkül telik a nap, eredményesen, szerető tanító nénik tanítják őket. Református iskolaként a továbbiakban diákjainkból öntudatos, hitvalló magyar reformátusokat, nem református vallású diákjainkból pedig öntudatos magyar keresztyéneket kívánunk nevelni. Arra törekszünk, hogy a ránk bízott gyermekeknek szilárd erkölcsi talajt biztosítsunk.

 MindennapjainkÁhítat

Osztályainkban a hétfő reggel közös áhítattal kezdődik. A többi tanítási nap osztálykeretben tartott rövid igeolvasással, énekléssel, imádkozással indul. Az osztályok órarendjében heti 2 felekezetüknek megfelelő hittan óra szerepel.

A délelőtti órák után napközi ellátást tudunk biztosítani. A tanórákat követően a gyerekek együtt ebédelnek, majd a szabad levegőn mozgással eltöltött idő után tanítói felügyelet mellett készítik el házi feladataikat.

Az arra igényt tartó diákoknak sportköri és egyéb szabadidős, manuális foglalkozásokat, szakköröket szervezünk.

A hagyományok ápolása kiemelt szerepet kap intézményünkben, mindezt a célt szolgálják: a  családi nap, a betlehemes játék, a jótékonysági koncert, a helyi vállalkozók, intézmények számára a húsvéti köszöntés, a hagyományőrző nap, a Jókai-napi gálaműsor.

Idegen nyelvet (angol és német) 4. évfolyamtól kezdve tanítunk.

Második alkalommal nyertük el az ÖKO-iskola megtisztelő címet, melyet környezeti nevelésünk elismeréseként kaptuk meg.

 Mit nyújt a Jókai?

  • az alapkészségek kialakítását, azok folyamatos fejlesztését,Évnyitó
  • színvonalas, korszerű oktatást, tehetséggondozást, széles körű ismeretszerzést,
  • szeretetteljes családias légkört, személyes törődést, odafigyelést,
  • keresztyén értékek, normák közvetítését,
  • nemzeti értékeink ápolását.

 

Szeretettel várunk minden iskolába készülőt! Várjuk azokat a szülőket, akik azonos nevelési elveket vallanak, akiknek fontos, hogy gyermekeik becsületes, nemzetét, hazáját ismerő és szerető, keresztyén magyar emberekké váljanak.

 

Tervezett első osztályaink a 2014/2015-ös tanévben

 Informatikára előkészítő osztály (heti 1 óra informatika, heti 1 óra szorobán)

A kisgyermekek életébe is bevonult a számítógép, sokszor hangoztatják, hogy ők „tudnak gépezni”. Ezt felismerve 1. osztálytól kezdve alapozó jelleggel tanítjuk a tantárgyat, vezetjük be őket a számítástechnika rejtelmeibe, sajátíthatják el a teknőcgrafikát, a szövegszerkesztés, a rajzolóprogram alapjait, barangolhatnak az interneten. Matematika órán szorobán eszközzel számolnak, mely eszköz fejleszti a logikus gondolkodást, segíti a fejszámolást, figyelemösszpontosításra nevel, könnyebbé teszi az alapműveletek elsajátítását.

Népi hagyományok-népi mesterségek (heti 1 óra néptánc, heti 1 óra hagyományápolás)

„Amelyik nép elfelejti az énekeit, az elfelejti a múltját, ha elfelejti a múltját, akkor nem érdemli meg a jövőt.” – ennek jegyében ebben az osztályban mindehhez hozzá segítjük tanulóinkat a népi hagyományok megismertetése révén. Célunk kézműves foglalkozások keretében az alapvető (szövés, fonás, varrás, gyöngyfűzés, faragás, batikolás…) népi mesterségek megismertetése, a jeles napokhoz kapcsolódóan népi játékok, mondókák, énekek, népszokások, hagyományok felelevenítése.

JELENTKEZÉSI LAPOK LEADÁSA az Iskolanyitogató időpontjaiban vagy folyamatosan a titkárságon. (A jelentkezéshez szükséges lap letölthető az iskola honlapjáról vagy beszerezhető az óvodában és az iskolában.)

 

Iskolanyitogató                                                           2014. február 24. 16:00                       Anyanyelvi és kézműves foglalkozás

Iskolanyitogató                                                           2014. március 3. 16:00                       Matematika és informatika foglalkozás

Iskolanyitogató                                                           2014. március 10. 16:00                    Idegen nyelvi foglalkozás

Iskolanyitogató                                                           2014. március 17. 16:00                    Sportverseny

 

Nyílt óra leendő első osztályosok szüleinek                          2014. március 27. 8:00

 

FÜRGE LÁBAK OVIS FUTÓVERSENY                2014. április 3. 10:00

 

Beiratkozás                                                                           2014. április

(Pontos időpontja később kerül meghatározásra)

 

Nagycsoportosok ISKOLANAPJA :
2014. május 15. 10:00

 

Szülői értekezlet a beiratkozott elsősök szüleinek                 2014. május 22. 17:00

 

1171 Bp. XVII. ker. Szánthó Géza utca 60. Tel: 258-20-15

Jókai Mór Református Általános Iskola

info@jokaim.sulinet.hu

 

Jókai Mór Református Általános Iskola – iskolaajánló bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva