Érdekes cikkek

Ökumenikus imahét beköszöntője

Krisztusban kedves keresztény testvérek!

 

         A Kanadában élő keresztények azt kérték, hogy a világ keresztényei az idei imahéten az 1 Kor 1, 1-17 igeszakasz üzenetén gondolkodjanak el az Egyházról, az összetartozásról, az ökumenéről. Természetesen, amit Szent Pál apostol Korinthoszba írt, az elsősorban az ott élő keresztényeknek szólt. A Szentlélek évezredeket átívelő terve révén mégsem az lett ennek a levélnek a sorsa, mint általában a leveleké, hogy miután elolvasták a címzettek, a levélben említett ügyeket befejezettnek tudva, tudomásul véve iktatószámmal irattárba helyezték. Isten maga akarta a korinthosziaknak írt levélben foglaltakat közkinccsé tenni az Egyházban, hogy a későbbi nemzedékek tanuljanak és okuljanak abból, sőt erősödjenek a Jézus Krisztusba vetett hitben, a tiszta erkölcsben és az összetartozás testvéri tudatában. Az imahéten naponta kiemelten találkoznak a hívő keresztény közösségek Szent Pál apostol egy-egy tanácsával, útmutatásával. A 8 nap alkalmainak vezérfonala, hogy a Jézus Krisztusban hívők Isten egy népévé válnak, mert közelebb kerülnek Istenhez a Szentlélek terve szerint. Szent Pál apostol gondolatai naponta egy-egy mai problémát juttatnak eszünkbe, mert arról szól az apostol, hogy az Egyház hiánytalanul megkapta Isten minden kegyelmi ajándékát. Hangsúlyozni kell azonban, hogy nem a hívek kapták ezt külön-külön, hanem az Egyház. S miután Jézus Krisztusban kapta ezt az ajándékot, ezért Isten nem tartott vissza semmit abból. De többet nem adhat, mert mindent odaadott az Egyháznak. Így az Egyház a Jézussal való közösségben mindent megkapott. Elsősorban az Igében lett gazdag. Az Ige által pedig az élet ismeretében. Ilyen és ennyire fontos az Egyházban az egyértelmű prófétálás, prédikálás, igehirdetés, tanítás. Az Egyház kincse kétezer éven át az igehirdetés volt. Az Egyházat azonban csak Isten hűsége tartja egyben. Akik az Egyház hűségének munkálói, azok egyúttal a hívő közösség egységének munkálói is. Az Egyház Istené. Az Isten hűsége Egyháza iránt töretlen. Erre szavát adta. Ezért van az, hogy aki ökumenében gondolkodik, nem saját ötlete megvalósításán fáradozik, hanem Istenre bízza magát. Isten Igéje megerősít abban, hogy az Egyház, a hívő közösség tényleg az Istené. A közösség pedig arra törekedjék, hogy Istené is maradjon. Van egy határidő is, mely Isten hűségének tartósságára mutat. Számunkra ez a határidő az életünk vége. De a hívő közösségre, az Egyházra a hűségnek ez az ígérete Jézus Krisztus napjáig érvényes; tehát mindaddig, amíg Ő újra meg nem jelenik és vissza nem tér dicsőségben. Isten népe ebben az ígéretben is egységben maradhat. S Most azzal az áldáskívánással nyújtjuk át a 2014. évi imahét programfüzetét a különböző felekezetek hívő közösségeinek, hogy ez segítse az Egyház népét egy lépéssel közelebb kerülni Jézus tervének valóra váltásához: „mindnyájan egyek legyenek” (Jn 17,21).

Dr. Erdő Péter

bíboros, Magyarország prímása, esztergomi érsek,

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke

 

Steibach József

református püspök

a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke

kép

Ökumenikus imahét beköszöntője bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva