Egyéb

Krisztus, a világmindenség királya

A liturgikus év utolsó vasárnapjára helyezett ünnep a csúcspontja mindazon misztériumoknak, melyekről az év során elmélkedünk. Krisztus királyi méltóságának ünneplését XI. Pius pápa (1922-39) rendelte el 1925. XII. 11-én (Quas primas című enciklikájával).

Krisztus királyi hatalma olyan hatalom, olyan királyság, melyet Krisztus a megtestesüléssel (egy ártatlan újszülött képében) és megváltó halálával (a kereszthalál kínjait elszenvedve) szerzett a világ üdvösségére. Királyi trónusa a kereszt trónja, onnét vonzza magához az embereket. Olyan király ő, aki szolgálni jött a földre, tenni az Atya akaratát, hogy eltöltsön minket az Isten szeretetével.

Christus vincit!

  Christus regnat!

   Christus imperat!

kiemelt kép

Krisztus király

Egy hozzászólás

  • Meldi

    Azért érdemes lenne elgondolkodni, vajon nekem valóban királyom -e Jézus Krisztus. Vagy csupán mondogatom, hogy Ő az én királyom, de nem teljesítem akaratát!!! Meldi