Egyéb

Szeretetláng rózsafüzér

 Szeretetláng néven terjedt el az a Lelkiségi Mozgalom, mely Kindelmann Károlyné Erzsébet, világban élő, harmadrendi karmelita édesanya 1961 és 1983 közt a Lelki Naplójában lejegyzett magánkinyilatkoztatásai nyomán terjedt el az egész világon. Több országban főpásztori jóváhagyás mellett, jelentős evangelizációs tényezővé vált. A hitelességét nem csupán egyszerű, evangélium-hű tanítása és hagyományos engesztelő gyakorlatai igazolják, hanem azok a szembetűnő lelki megújulások (gyümölcsök) is, melyek egyéneket, családokat, egész közösségeket késztetnek rendszeres imára, engesztelésre és részvállalásra a lélekmentő munkában.
A Szeretetláng Lelki Napló részleteit számos  nyelvre lefordították. Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek 2009. április 5-én egyházi jóváhagyást adott a teljes Lelki Napló kiadásához, és egyházmegyéjében, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében megalapította a Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalmat. 


A keresztre:
(A Szűzanya kérésének megfelelően, Isteni Megváltónk öt Szent Sebe tiszteletére mély áhítattal, egymás után ötször keresztet vetünk:)
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
A nagy szemre:
Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen szent Szíve,
könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!
A három kis szemre:
1. Istenem, hiszek Tebenned,
     mert végtelenül jó vagy!
2. Istenem, remélek Tebenned,
     mert végtelenül irgalmas vagy!
3. Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél 
     szeretetre méltóbb vagy!
A nagy szemekre:
Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen szent Szíve,
könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!
A kis szemekre:
Szűzanyánk, ments meg minket
Szeplőtelen Szíved Szeretetlángja által!
Minden tized után mondjuk:
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását
az egész emberiségre most és halálunk óráján! Ámen.
Befejezésül:
(A Szentháromság dicsőítésére háromszor mondjuk:)
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Szeretetláng rózsafüzér bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva