IMG_3950

 

Video az előadásról.

Képek az előadásról.

 

 

 

 

 

 

ÉNEK:

 

Bölcs:         Köszöntelek öreg,nagy titkok tudója,

csillagállásoknak éber vizsgálója!

Csillagok járását te kíséred szemmel

Perzsiában nincsen nálad bölcsebb ember!

Öreg bölcs:          Mi szél hozott erre, régi tanítványom?

Messze földön élsz most, arcod alig látom.

Barátod vagy szolgád ez ifjú melletted,

Hogy e hosszú útra magad mellé vetted?

Bölcs:         Furcsa dolgot láttam, tanácsodat kérem,

Rendkívüli dolgok történnek az égen.

Ilyen csillagállást még sohasem láttam,

Könyveimben ilyet sehol nem találtam.

Barátom is tudós, bár ifjú az arca,

Tiszta éjszakákon az eget kutatja.

Csillagok állását figyeli már régen,

De most ő sem érti, mi látszik az égen.

Ifjú bölcs:   Számos horoszkópot készítettem eddig,

Ez a tudományom mindenkinek tetszik.

Megjósolom nekik, hogy alakul sorsuk,

Ahogy csillagokban meg van írva róluk.

Öreg bölcs: Fiatal vagy nagyon, és óriásit tévedsz,

Ha a csillagokról ilyesmiket képzelsz.

Sorsunk irányítják, életünk megszabják –

Igazi bölcsek ezeket tagadják!

Sorsunk ura Isten, a csillagok szolgák,

Isten által szabott pályájukat futják.

Ha csillagokra hallgatsz, de Istent nem nézed

Tudományod téves, életed elvéted!

Isten üzenetét csillagok hirdetik

Zsidók országában nagy király születik.

Évezredek óta e királyra várnak

Nagy kegyelmet hoz majd az egész világnak.

Értettem a hívást, és el fogok menni

Isten követénél tiszteletet tenni.

Engem már ez éltet, lelkem mélyén érzem,

Ha e királyt láttam, nem hiába éltem!

 

Bölcs:         Veled tartok én is, ősz öreg mesterem,

Az Isten követét veled megkeresem.

Bízom tudásodban, tetszik bölcsességed,

Ha veled haladok, biztos célhoz érek!

Ifjú bölcs:   Én is veled megyek, rám fér a tanulás,

Horoszkópok helyett az igazi tudás!

Eddig aprópénzre váltottam az eszem,

Most veletek együtt az Istent keresem!

Öreg bölcs:

Készüljetek nagyon, nehéz lesz az utunk,

Sok kísértés ér majd, amíg célhoz jutunk.

A szívünk szüntelen Isten után vágyik,

Célunk sokszor mégis távolinak látszik!

Bölcsek együtt:

Hiszünk az Istennek, nagy jeleket láttunk,

Készséggel indulunk, hogy az útján járjunk.

Kitartunk a hitben, nehéz vándorlásban,

Új király vár minket Zsidók Országában!

 

ÉNEK:

 

2. jelenet

 

Mária:        Gyermekkorom óta figyelem a szépet

eddig úgy gondoltam,csodaszép az élet.

Most,hogy nagyobb lettem,mégis sokszor félek,

nem mindig látok jót,ahogy körülnézek.

Isten szép világát megrontják a bűnök,

a sok rosszat látva kétségekkel küzdök.

Igaznak maradni,tisztán,szépen élni

a mai világban lehet-e remélni?

Jegyesem, József, igaz, tiszta ember

vele fogok élni boldog szerelemben.

Sok kis gyermekünket Istenhez vezetjük

bűntől megfertőzni lelkük nem engedjük.

Bárcsak elküldené Isten azt a királyt,

ki után próféták reménysége kiált.

A bűn uralmának csak Ő vethet véget,

gonosz hatalmából megmenti a népet.

Főangyal:  Üdvözlégy Mária,kegyelemmel teljes!

Bűntelen életed Isten előtt kedves.

Kegyelmet találtál Isten előtt Mária,

Ő küldött el hozzád,válaszodat várja!

Hogyha igent mondasz Isten kérésére,

gyermeked születik világnak üdvére.

Dávid trónját adja őneki az Isten,

Mindörökké Úr lesz, neki szolgál minden.

Mária :       Furcsa köszöntésed szívem megzavarja.

Tervét véghez vinni Isten hogy akarja?

Hogy történik mindez,szavaid nem értem,

nem vagyok még férjnél,mindig tisztán éltem!

Főangyal: Szentlélektől fogant gyermeked születik,

Istennek Fia lesz,Jézusnak nevezik.

Istennek hatalmát nem fogja fel ember,

szándékai előtt nincsen lehetetlen!

Mária:        Kis szolgáló vagyok,kire Isten tekint:

Történjék minden szavaid szerint!

 

ÉNEK:

 

3.jelenet

 

1.utas:        Hová,merre mentek,vándor idegenek?

Honnan hoztok árut,mire cserélitek?

Talán üzletet is köthetnétek vélem,

Fűszereim,selymem kedvezően mérem!

Öreg bölcs:          Nem cipelünk vagyont,nincsen kincsünk nekünk,

hív minket az Isten,az Ő nyomába megyünk.

Hisszük odaérünk csillagát követve,

ahol rálelhetünk az isteni követre!

1.utas:        Ugyan, jó emberek,ki látta az Istent?

Ám,ha pénzetek van,megvehettek mindent!

Nem normális dolog Isten után futni,

homályos célokért koldusbotra jutni!

Öreg bölcs:          Szegény ember vagy te, mégha sok is pénzed!

Életed a földön bolond módra éled.

Kereskedsz,vásárolsz,napjaid elszállnak,

odalesz mindened,ha koporsóba zárnak!

2.utas:        Fáradt zarándokok,pihenjetek nálam!

Itt e szép oázis,pálmák árnyékában.

Mondjatok el mindent,mi van a világban,

ameddig jólesik,maradjatok nálam!

Bölcs:         Nagy dolgok készülnek, jel ragyog az égen,

minden teremtmények erre várnak régen.

Nem maradunk nálad,inkább gyere velünk,

az isteni király trónusához megyünk!

2.utas:        Bizony szép dolog ez,jelek,hit,meg Isten –

elmennék tán én is, de ideköt minden.

Jó dolgom van itthon,útra már nem vágyok,

pálmáim tövében, Istenre itt várok!

Bölcs:         Lusta embereknek szomorú a sorsuk,

csak a jó dolgukkal van napestig gondjuk.

Ismerik az Istent,hívását is hallják,

követni Őt mégis kevesen akarják!

3.utas:        hosszú napok óta vándorlok veletek,

ezután már tovább nélkülem menjetek!

az első városban elválok tőletek

fáradt tagjaimnak pihenést keresek.

Ifjú bölcs:   Szedd már össze magad,túl hamar kidőltél!

Alig pár nap telt el,hogy mellénk szegődtél.

Emlékszem,hogy örült,ujjongott a lelked –

pár nap vándorlástól már elment a kedved?

3.utas:        Jó ötletnek látszott – nagy királyhoz menni,

Isten követénél látogatást tenni.

De halvány a csillag, s messze van országa

erőm és türelmem már végét járja!

Ifjú bölcs:   Lám, elment hát ő is,buzgalmának vége.

reményét vesztette,már nem néz az égre.

Nincs benne kitartás,nehezen fog élni,

áldozatok nélkül célját el nem éri!

Bölcsek együtt:

Hittünk az Istennek,nagy jeleket láttunk,

Készséggel indulunk,hogy az útján járjunk.

Kitartunk a hitben, nehéz vándorlásban,

új király vár minket Zsidók Országában!

 

ÉNEK:

 

4.jelenet

József:        Dolgos napjaimat Názáretben élem,

nehéz ácsmunkával keresem a pénzem.

Családról álmodtam,hogy Máriával élek,

de ez már nem így lesz,egyre jobban félek.

Jegyesemet,Máriát,mindenki kedvelte,

Joachim és Anna Istennek nevelte.

Mária a legszebb, imádságos, szerény,

de most elveszítem,odalett a remény.

Nagy árnyék borult most, minden szép tervemre,

úgy látom, Mária hűségét feledte.

Mást őriz szívében , mást szeret már régen,

miért is hiteget, nem őszinte vélem?

 

Miért nem vagy őszinte, kedves szép jegyesem,

hogyha már mást szeretsz, mondd meg bátran nekem!

Váljunk el békében, elbocsátlak téged,

nehéz szívvel ugyan, de nélküled élek!

Mária:        Higgyél nekem, József, nincs más a szívemben,

Isten után Te vagy az első énnekem.

Nem tudom, hogy mondjam, én magam sem értem,

Isten szándékából változott meg éltem!

Főangyal: Ne szomorkodj József, így van rendjén minden!

Életetek felett őrködik az Isten.

Sorsodra vetődik Szentléleknek árnya:

nemzedékek sora ezt a jó hírt várja.

Gyermeket vár Mária, hűséges jegyesed,

Istennek Fia Ő, Jézusnak nevezed.

Szentlélektől való ez a csodás gyermek,

Őbenne nyer áldást az emberi nemzet!

Istentől megszabott feladat vár reád:

Földi atya nélkül nem teljes a család.

Sok veszély les itt rá, neked kell védeni,

Mennyei Atyjához hűségben nevelni.

Ez lesz küldetésed, halálodig sorsod

Isten gyermekére Te viselsz majd gondot!

József:        Nehéz dolgot kíván, megtisztel az Isten:

Ahogyan kívánja, teljesüljön minden!

Történjen hát bármi,mellettetek állok,

minden nehézségben őrzöm a családot!

 

ÉNEK:

5.jelenet

 

 

Aggastyán:          Kik vagytok, vándorok,milyen úton jártok?

Idegenek vagytok, furcsa a ruhátok!

Térjetek be hozzám, nyitva áll a házam,

mai éjszakára pihenjetek nálam!

Öreg bölcs:          Jól esik a jó szó, a kedves meghívás

Perzsiából jövet hosszú a vándorlás.

Zsidóknak újszülött királyát keressük,

vendégszereteted hálás szívvel vesszük!

Aggastyán:          Zsidó vagyok én is, az Úr népe a népem,

országunkban király nem született régen.

Próféták beszélnek egy csodás királyról,

Messiás születik Dávidnak házából.

Jeremiás írja igaz reménységgel:

Dávidnak utóda törődik a néppel.

Jeremiás:    Igen, jönnek majd napok,

amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak.

Királyként uralkodik majd, bölcsen kormányoz,

s gondja lesz a jogra és az igazságra az országban.

Aggastyán:          Izajás próféta így jövendöl Róla,

a születő Messiást szűz fiának mondja:

Izajás:        Íme, az úr maga ad nektek jelet:

a szűz fogan és fiút szül.

Emmánuelnek nevezi: neve annyit jelent:

Velünk az Isten!

Mert gyermek születik,

és fiú adatik nékünk,

s az Ő vállára kerül az uralom!

Aggastyán:          Zakariás próféta könyvében ezt írja:

Messiáshoz vezet a nemzetek útja:

Zakariás:   Eljönnek majd ide a népek,

és a nagy városok lakói.

Az egyik város lakói elmennek

a másikhoz és azt mondják:

Gyertek, menjünk és imádkozzunk

a seregek Urának színe előtt,

és keressük a Seregek Urát!

Számos nép és hatalmas nemzetek jönnek,

hogy keressék a Seregek Urát Jeruzsálemben,

és imádkozzanak az Úr színe előtt!

Öreg bölcs:          Most már tudom, Ő az, akit mi keresünk,

keveset pihenünk, hamar továbbmegyünk.

Új reményre gyúlva utunk tovább járjuk,

a megígért királyt biztos megtaláljuk!

Aggastyán:          Induljatok tovább,kedves vándor bölcsek,

Én már öreg vagyok, a derekam görnyedt.

Istennek áldása kísérje utatok,

Messiás királyhoz épségben jussatok!

 

ÉNEK:

 

6.jelenet

 

1. katona: Rómaiak ura, hős Augusztus császár,

ahogy parancsoltad, megjelent a titkár.

Parancsodat várja, kívánságod lesi,

rendeleteidet papiruszra veti.

Augusztusz: Hosszú évek óta kormányzom a népet

Róma határai a föld széléig érnek.

Nagy birodalmamat tengernyi nép lakja,

békében élhet most apraja és nagyja.

számtalan a nyelvük, sokféle szokásuk,

a római béke áldást hozott rájuk.

Ez az én parancsom: népszámlálás legyen,

alattvalók számát jelentsétek nekem!

Titkár:        Meglesz, amit kívánsz, felséges császárom!

Ez a népszámlálás nagy munka lesz, látom.

Összeszámlálásuk mi módon képzeled,

írásba foglalom, ahogyan rendeled.

Augusztusz: Minden ember menjen ősi lakhelyére

ott lesz majd mindenki a lajstromba véve.

Így megtudjuk azt is, ki honnan származik,

melyik törzsből való, mely néphez tartozik.

Titkár:        Kívánságod máris írásba foglalom,

pecsétes parancsod futároknak adom.

Hírnökök indulnak minden tartományba:

népszámlálást rendelt Rómának császára!

2. katona: Kardunk biztosítja a császár hatalmát,

amit ő elrendel, biztosan megtartják.

Engedelmeskedik neki minden nemzet,

római légiók vigyázzák a rendet!

 

ÉNEK:

 

7.jelenet

 

Mária:        Hosszú volt az utunk, elfáradtam nagyon,

reggel óta járunk a perzselő napon.

Nehezemre esik estére a járás,

jó lenne, ha várna éjszakai szállás!

József:        Ne félj, Mária kedves, Betlehembe érünk,

jámbor emberektől itt majd szállást kérünk.

Hosszú utazásunk végéhez elérve

megpihenhetünk majd szállásunkra térve.

 

Jó estét, emberek, messziről érkeztünk,

Betlehembe érve szálláshelyet kérünk!

1.asszony:   Népszámlálás miatt sok ember érkezett,

hozzám már ne gyertek, helyet ne kérjetek!

1. férfi:       Tele az egész ház, nincsen hely már nálunk,

elég utas van már, több embert nem várunk!

József:        Hol van még egy szoba, ahová elférünk,

adjatok egy címet szállásra betérnünk!

2.férfi:        Úgy látom rajtatok, sok pénzetek nincsen,

ne is gondoljátok, szállást adok ingyen!

2.asszony:   Gazdag utasokkal van tele a házam,

szegény embereknek nincsen helye nálam!

Lány:         Szomorú a szívem, sajnállak titeket,

egy ember sem akad, ki befogad titeket.

Kis barlangistálló van a falu végén,

térjetek be oda, pihenjetek békén!

József:        Induljunk,Mária, nincsen más reményünk,

barlangistállóban talán csak elférünk.

Emberek házában minket nem fogadnak,

családunknak szállást istállóban adnak!

 

ÉNEK:

 

8.jelenet

Öreg bölcs:          Köszöntünk, Heródes, zsidók fejedelme,

száraz sivatagon jöttünk át sietve.

Újszülött királynál tiszteletet tenni,

szerény ajándékunk bölcsőjéhez tenni.

Heródes:     Nem hallottam arról, hogy király születne,

ennek az országnak más királya lenne.

Honnan gondoljátok, hogy ilyesmi történt,

hadd tudjam meg én is, mondjátok el tüstént!

Bölcs:         Láttuk napkeleten csillagát felkelni,

sietve indultunk látogatást tenni.

Hozzád fordulunk most, tőled azt kérdezzük,

az újszülött királyt, hol, merre keressük?

Heródes:     Jöjjetek hát vének, írástudók, papok,

erről a királyról valamit mondjatok!

Nézzétek az Írást, sok régi tekercset,

addig keressétek, míg nyomára leltek!

 

Ti pedig, jó bölcsek, egy kicsit várjatok,

kevés idő múlva kiderül a titok.

Utatoknak célja engem is érdekel,

nekem is lesz dolgom ezzel a gyerekkel!

1. írástudó:          Van egy király, kiről könyveink beszélnek,

Messiásként küldi Istenünk a népnek.

Régi iratokból, könyvekből kiderül

próféták jóslata őbenne teljesül.

2. írástudó:          Azt, hogy hol születik, nehezebben leltük,

a szent iratokban sokáig kerestük.

Egyik könyvben szó van erről a szent helyről,

Mikeás próféta így jövendöl erről.

Mikeás:      Te, Betlehem, Júda földje,

éppen nem vagy a legkisebb Júda fejedelmi

városai között, mert belőled származik majd,

aki népemet, Izraelt kormányozza!

Heródes:     Kicsiny Betlehembe menjetek hát, bölcsek:

írásaink szerint ott lesz ez a gyermek.

Ha megtaláltátok, nekem jelentsétek,

látogatást tenni majd én is benézek!

 

ÉNEK:

9.jelenet

1.pásztor:   Lenyugodott a nap,esti csillag ragyog,

menjünk hazafelé, gyertek jó pásztorok!

2.pásztor:   Szállására tér most minden ember, állat,

hajtsuk a karámba mi is most a nyájat.

3.pásztor:   Elpihen a jószág, békésen szendereg,

pihenjünk le mi is, aludjunk emberek!

4.pásztor:   Sötétséget terít ránk a puha este,

csillagokat nézem köntösömön fekve.

5.pásztor:   Fenn a magas égen csillagfények égnek,

nem láttam az eget soha ilyen szépnek!

6.pásztor:   Ragyog minden csillag ünnepélyes fénnyel,

soha nem volt ilyen titokzatos éjjel!

7.pásztor:   Aludjatok békén, én majd fenn vigyázok,

pihenéstek felett éberen őrt állok!

ÉNEK:

7.pásztor:   Szemem lecsukódott, és máris ébredek,

álmélkodva látok angyali sereget!

6.pásztor:   Mi ez a fényesség, hunyorogva nézem,

angyalok éneke hallatszik az éjben.

5.pásztor:   Jó az Isten hozzánk,árad ránk kegyelme,

hogy ezt a sok angyalt miközénk leküldte.

Főangyal: Figyeljetek nagyon, örömhírt hirdetek,

barlangistállóban kisgyermek született!

4.pásztor:   Fontos dolog történt, pásztorok ébredjünk,

angyalok szavára éberen figyeljünk!

1-2 angyal:          Örömhírt hirdetünk most az egész népnek,

elérkezett napja Isten kegyelmének.

3-4 angyal:          Dávid városában ma éjjel született

ki után próféták szózata epedett.

5-6 angyal:          Jászolban szendereg világ megváltója

illatos szalma közt takarja a pólya.

7-8 angyal:          Messiás és Úr lesz,Isten Lelke rajta,

elveszett üdvötök újra visszaadja!

9-10 angyal: Ne késsetek tehát,hamar induljatok,

újszülött királynak illőn hódoljatok!

3.pásztor:   Dicsérjük az Istent, mondjunk áldást Neki,

angyalok szózata irgalmát hirdeti.

2.pásztor:   Induljunk el rögtön, máris útra keljünk,

gyermek jászolához Betlehembe menjünk!

1.pásztor:   Szerény ajándékunk átadjuk majd Neki,

egyszerű kincseink tudjuk, meg nem veti!

ÉNEK:

10.jelenet

 

1.pásztor:   Barlangistállóba szabad-e bemenni,

isteni gyermeknél látogatást tenni?

Fényes angyaloknak éneke hirdette,

gyermeket találunk jászolba fektetve!

József:        Gyertek jó pásztorok,kerüljetek beljebb,

szalma közt aluszik az újszülött gyermek.

2.pásztor:   Fogadd el Jézusom, szegény pásztor vagyok,

ajándékul neked kerek sajtot adok.

3.pásztor:   Szükséged lesz egyszer jó pásztorbotomra,

te leszel, ha felnősz, népednek pásztora!

4.pásztor:   Fogadd el most tőlem ezt kis tarisznyát,

vándor életedben veszed majd nagy hasznát!

József:        Köszönjük, pásztorok, örülünk mindennek,

de legszebb ajándék őszinte szívetek!

5.pásztor:   Látogatók jönnek, idegen emberek,

ruhájukat nézve messziről jöhettek!

Öreg bölcs:          Csillagoknak útján Isten üzent nékünk,

hosszú utazásnak most végére értünk.

Célunkhoz eljutva meglepődve látjuk:

Istennek követét jászolban találjuk.

Isten útja furcsa, ember meg nem érti,

e gyermek király lesz, ha Isten ígéri.

Ajándékom arany, ez jár a királynak,

Hiszem, hogy majd egyszer trónusodon látlak!

Bölcs:         Tömjént hoztam neki, jászolához teszem,

méltósága előtt meghajtom a fejem.

Tömjénnek füstje imádásunk jele

buzgó imádságunk Istenhez száll vele!

Ifjú bölcs:   Mirhát rejt e tégely, melyet neki adok,

illatos kenettel előtte hódolok.

Jászolban didereg a világ királya,

földi birodalma szenvedéssel várja!

József:        Napkeleti bölcsek, messziről jöttetek,

megköszönjük nektek ajándék kincsetek.

Minden ajándékért megfizet az Isten –

hazafelé úton áldása kísérjen!

Öreg bölcs: Sok mindent megéltem, sok mindent megláttam,

életemnek végén Istenhez találtam.

Ti is, jó emberek, csak Őt keressétek,

életetek útján Jézust kövessétek!

Bölcsek együtt:

Hiszünk az Istennek, most már csak Őt látjuk,

elindulunk haza, utunk Vele járjuk.

Kitartunk a hitben, bízunk a szavában:

Jézus vár bennünket Örök Országában!

 

ÉNEK:

 

Misztériumjáték alkotója: Dudás János