Áldjon, én Uram,
minden ember, kit háborúság, baj, gyötrelem ért,
de tűr és megbocsát szerelmedért.
Boldogok, kik mindent békén viselnek,
Te nyújtasz nekik, Felség, egykoron babért.

Imádságunk koszorúzza Őt, aki a legszebb rózsa!

Égi bimbót hajtott nékünk, Rajta nyílt ki üdvösségünk!

Októberben naponta szentolvasót imádkozunk a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére a reggeli, illetve az esti szentmisék után.

“Kisgyermeknek maradni a Jóisten előtt azt jelenti, hogy elismerjük semmiségünket, mindent a Jóistentől várunk, mint ahogy a kicsi gyermek is mindent apjától vár… mindig kicsi maradtam, és így nem volt más foglalkozásom, mint az, hogy virágot szedjek, a szeretet és áldozat virágait, és hogy felajánljam azokat a Jóisten tetszésére.”

Királyi zászló jár elöl,

Keresztfa titka tündököl!

melyen az élet halni szállt,

s megtörte holta a halált!

Bús szívemnek nagy öröme, Máriának drága neve.

Áldjad lelkem Máriát,

Üdvözítőnk szent Anyját!

Ó dicsőült szép kincs, kiben semmi rút nincs,

kihez nem fér sötétség.

Jessze termő törzsén, Dávid háza keblén felkelt boldog fényesség.

Ékes csillagokkal, nappal és a holddal vetélkedő dicsőség.

Itt a szeptember, az évkezdés, az iskolák és a munkahelyek időszámításának sarokpontja. Ez az időszak meghatározó lehet az egész évünkre nézve, ám lelkesedésünkben, vagy épp a nyár elgyászolásának közepette sokszor figyelmen kívül hagyjuk a buktatókat. Összeszedtünk 7+1 tippet a sikeres szeptemberért, ami egy sikeres év záloga.

Einstein egy nap órát tartott egy egyetemen. Az óra kezdetén az ősz professzor a táblához lépett és elkezdte felírni a kilences szorzásokat:
1×9=7, 2×9=18, 3×9=27, 4×9=36, 5×9=45, 6×9=54, 7×9=63, 8×9=72, 9×9=81, 10×9=90
A közönség az első pillanattól fogva észrevette, hogy az első szorzást elrontotta és nagyon kinevették az idős zsenit. Néhányan össze is súgtak: “Biztosan hülyül már az öreg!”
Azonban ő megfordult és a következőt mondta:….

Nyári élményeink jelentős része valószínűleg mindannyiunknak a természethez kapcsolódik. Kimozdulva a városi forgatagból, a természet templomában keresünk megnyugvást, felüdülést. Az ilyen élmények során készült képekhez íródtak néhány soros fohászok, elmélkedések.

Hálát adok, Uram, hogy útjaink során velünk vagy mindig, s amit mi nem látunk be, Te azt is látod. Tudod, mik várnak ránk az életünkben szembe jövő kanyarok után és erőt adsz, hogy bátran tehessük meg az utat akkor is, amikor nem látjuk, pontosan merre kanyarodik. Hálát adok, hogy utunk végén helyet készítesz nekünk. Köszönjük, hogy őrzőn fölénk magasodsz, óvsz és védesz minket. Hogy árnyat találunk Nálad. Hála Neked mindezért!....

„Mit gondoltam, amikor ezt elvállaltam? Jobban kellett volna teljesítenem. Az én hibám.” Ezek azok a hangok, amiket hallottál, amikor elveszítetted az állásodat, megbuktál a vizsgán, vagy megromlott a házasságod, amikor elszúrtad… . A hangok elkezdték mondani, hogy nevetséges baklövést követtél el. Addig mondták, míg végül te magad is csatlakoztál hozzájuk. Alkalmatlannak tituláltad magad, korholtad magad. Kemény munkával büntetted magad az alacsony önértékelés börtönében. A bukás hangja. A bukás előbb vagy   Olvass tovább …

A Szűzanya 2017. június 25-i üzenete Drága gyermekek! Ma szeretnék köszönetet mondani kitartásotokért és meghívni benneteket arra, hogy nyíljatok meg a mély imára. Gyermekeim, az imádság a hit szíve és az örök életbe vetett remény. Ezért imádkozzatok szívvel mindaddig, míg szívetek nem énekel hálával a Teremtő Istennek, aki életet adott nektek. Gyermekeim, veletek vagyok, és édesanyai béke-áldásomat hozom nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.  Jó emlékezni a Szűzanya szavaira, amikor így   Olvass tovább …

Köszönet és hála mindazoknak a kedves híveknek, akik áldozatos munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy egyházközségünk méltóképpen ünnepelhette meg Endre atya pappá szentelésének 25. jubileumát! A jó Isten áldása legyen életükön!

Leszállt a Szentlélek. És utána? Egy hete ünnepeltük Pünkösdöt, mégis máris mintha sose lett volna. Néha úgy érzem, olyan következetesen szokás túllépni Pünkösdön, mintha másnap a Szentlélek távozásának emléknapja lenne… Pedig ennek az eseménynek évről évre arra kellene minket emlékeztetnie, hogy mi is ugyanabban az üdvtörténeti korban élünk, mint az apostolok. Arra kellene bátorítson minket, hogy hittel, nyitott szívvel olvassuk el az Apostolok Cselekedeteit. Már e bibliai könyv címe is   Olvass tovább …

Emlékkönyv Endre atya ezüstmiséjére – 2017. június 24.