szt lászló

“… a meggyötörtek vigasza, az elnyomottak támasza, árvák megkönyörülője, gyöngék gyöngéd gyámszülője”.

keresztelő3

Nagy lesz ő az Úr előtt,

már anyja méhében a Szentlélek fogja eltölteni,

és sokan örülnek majd születésén. (Lk 1, 15, 14)

st-anthony-murillo320

 

Isten az én osztályrészem és sorsom kelyhe: örökségemet tőle várom.

Mindenkor Istent tartom szemem előtt; jobbomon ő áll,

semmitől sem félek.

kép (Murillo: Páduai Szent Antal a Kisded Jézussal)

pontosság

     Csatlakozz a „Tízperces mozgalom”-hoz: inkább 10 perccel korábban, érkezz a szentmisére (és mindenhová), mint 1 vagy 10 perccel később!!!      Miért? Mert, ha 2 percet késel, lemaradsz a szentmise nyitányáról, amiből megtudhatnád, hogy mit ünneplünk és milyen szándékra van a szentáldozat; ha 5 percet késel, lemaradsz a bűnbánatról és a lelked megtisztításáról; ha 9-10   Olvass tovább …

Jézus

 “Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem jut be oda.” (Mk 10,15) A tanítók és írástudók megvetették a gyerekeket, mert ők még nem ismerik a törvényt, és nem tudnak felmutatni semmilyen vallásos teljesítményt. Jézus ezzel szemben többször példaként állította a gyermekeket a felnőttek elé. Egy alkalommal csecsemőket vittek   Olvass tovább …

Hivatalból tagok: Galambossy Endre plébános, Dudásné Fekete Imelda főhitoktatónő, Hajnal Piroska sekrestyésnő, Szabó Lajos Ferencné kántornő és Szmuriga Szilvia irodavezetőnő Választott tagok: Horváth Tamás, Almási Mihály, Máténé Balogh Katalin, Mezey Zoltán, Benke Kálmán, Kiss Zoltán, Tüzes Marcell, Herneczky Balázs, Horváth Ádám és Isóczki Attila. Póttagok: Kneifel Mihály, dr. Csősz György, István János, Józsáné Éltető Katalin és Finta Péter.

az-elet-egy-utazas

Az, hogy élvezzük az életünket, nem kell, hogy a körülményeinktől függjön.

Inkább hozzáállás kérdése, egy döntés, hogy örülni fogunk mindennek, mert minden dolog – még a kicsi, jelentéktelennek tűnő dolgok is – része az egésznek, életünk „nagy képének”.

Az élet egy utazás. Minden egy folyamat. Van eleje, közepe és vége. Az élet minden területe folyton fejlődik. Az élet mozgás. Mozgás, előrehaladás és fejlődés nélkül nincs élet. Más szóval, amíg élünk, addig mindig valamerre tartunk.

Elsőáldozás 2016

Képek megtekinthetők erre a linkre kattintva

 

Köszönjük Lissa házaspárnak a csodálatos fotókat!

holyspiritmotion1

• Akiket a Szentlélek vezet, a boldogság sokféle formáját tapasztalják magukban. • Valahányszor jó gondolatunk támad, az a Szentlélek Isten látogatása. • Ha úgy érzi valaki, hogy alábbhagy hitbeli lelkesedése, azonnal végezzen kilencedet a Szentlélekhez, és kérje, hogy adjon neki hitet és szeretetet. • A Szentlélekkel mindent valóságos arányaiban látunk: látjuk, milyen nagy a legkisebb tett is, amit Istenért teszünk, és milyen nagy a legkisebb vétek is. • Ha nem   Olvass tovább …

getauft-mit-Geist-und-Feuer-e1375888415136-390x295

Manapság – ha szabad ezt a szót használni –, ebben a posztmodern korban, hajlamosak vagyunk arra, hogy vallásosak legyünk, de hívők ne. Hajlamosak vagyunk arra, hogy keressük a vallásos élményeket, a vallásos érzelmeket bárhol. Bármilyen felekezetnek, bármilyen közösségnek a művészetében, a zenéjében, a közösségi hangulatában. Jól érezzük magunkat akár a Katolikus Egyház szertartásán is, de aztán elfelejtjük, aztán életünk számára mintha semmit se jelentene. Tehát az érzelmi és szubjektív jellegű vallásosság nem a helyes jámborság, nem az, amire a Szentlélek tanít. A Szentlélek olyan vallásosságot ad nekünk, amely megnyitja szívünket Jézus Krisztus tanítása felé. Képessé tesz bennünket arra, hogy ráfigyeljünk Jézus személyére és tanítására, újra és újra, nap mint nap. Olvasva a Szentírást, ráemlékezve Jézus szavaira, személyes szóval imádkozva hozzá. Megkérdezve tőle reggel, hogy mi lesz ma az a helyzet az életemben, ahol az ő akaratával szembesülök, ahol veszélybe kerülök, hogy bűnt követek el, vagy lehetőségem van rá, hogy valami különlegesen jót tegyek. És aztán esténként bizony – lelkiismeret-vizsgálatnak mondjuk ezt – megkérdezhetjük magunktól: hogy sikerült ez a nap? Tényleg hallgattam arra, amit Isten üzent nekem? Tényleg meg tudtam tenni azokat a lépéseket, amelyek talán nehezek voltak? Vagy bocsánatot kell kérnem a mai napért? Így napról napra, nem szűnve meg fáradozni azon, hogy az ő akaratát keressük, így tudunk, igazán objektív módon vallásos és hívő, a hitben odaadó embernek lenni.