Alleluja, láttuk napkeleten csillagát, alleluja,

Eljöttünk Őt imádni, alleluja, alleluja!

Mit látsz, ha az újévre tekintesz? Mindannak ellenére, amit a világban látunk, nekünk mégis van okunk az optimizmusra. Ennek az alapja pedig az isteni szeretet. A Benne való hitünk az eszköz, amin keresztül az életünkre árasztja mindazt a jót, amit eltervezett számunkra. Minden egy egyszerű kérdésre szűkíthető le: Hiszed-e, hogy Isten azt akarja, hogy megtapasztald   Olvass tovább …

Egyre szélesebb körben ismert és elismert a Főplébániával szoros együttműködésben tevékenykedő Rákoscsabai Élő Kövek -korábban Rákoscsabai Katolikus Közösségekért- Alapítvány munkája.logo-150x150 A már ismert név módosítását indokolta az egyházi jelleg markánsabb megjelenítése mellett a Főplébániával való partnerség kifejezése is, a Plébánia gondozásában rendszeresen megjelenő Élő Kövek c. újság nyomán. A Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány eddigi munkájának rövid áttekintése:

Ez év decemberében ismét plébániánk gyermekei adták elő Jézus születésének történetét.

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek.” (Jer 29,11) Isten azt mondja: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek… jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.” (Jer 29,11–12 ). Ebben az évben kérd el Isten tervét! Nyomorúságos dolog olyan szerepet játszani, amit nem rád szabtak. Mintha egy olyan cipőben járnál, ami nem a   Olvass tovább …

A mai napnak, a negyedik és egyben utolsó adventi vasárnapnak a liturgiáját a közelség témája jellemzi, Istennek az emberiséghez való közelségének témája. Az evangéliumi szakasz (vö. Mt 1,18–24) két személyre irányítja figyelmünket, két olyan személyre, akik mindenki másnál jobban bevonódtak ebbe a szeretetmisztériumba: Szűz Mária és férje, József. Szeretetmisztériumról, Istennek az emberiséghez való közelségének misztériumáról van szó. Máriát annak a jövendölésnek a fényében mutatja be, amely így szól: „Íme, a   Olvass tovább …

December 20-án kedden, az esti szentmise után (1/2 7-től) kérjük felnőtt férfi híveink segítségét a fenyőfák beállításához!

 

fenyőfa

„Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói…” (Jakab 1,22) Miért mondja a Biblia azt, hogy legyünk az igének cselekvői, ne csupán hallgatói? Mert, ha csupán hallgatjuk, de nem tesszük, akkor unalmassá válik – minden esetben. Eljuthatsz odáig, hogy már annyi igehirdetést és tanítást hallottál, hogy azt mondod magadban: „Ó ne, már megint egy prédikáció!” A baj nem az Igével van, a gond az, hogy te túltöltődtél és lelkileg érzéketlenné váltál.   Olvass tovább …