Bíboros Főpásztorunk Dr. Erdő Péter által 2021. március 5-én kiadott rendelet értelmében a főegyházmegye valamennyi templomában a nyilvános szertartások, előre meg nem határozott időpontig, felfüggesztésre kerültek! Kérjük, a kedves híveket, hogy tartsák be a rendelkezéseket, melyek mindenben megegyeznek a koronavírus járvány harmadik hulláma miatt meghirdetett veszélyhelyzet rendkívüli intézkedéseivel! Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében – a püspöki konferencia irányelvein túlmenően – az itt élő hívekért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány magyarországi harmadik   Olvass tovább ...

A HÉT FŐBŰN: 4. AZ IRIGYSÉG             A Hispániából Rómába elszármazott sikeres epigrammaköltő, Marcus Valerius Martialis (Kr. e. kb. 40-Kr. u. 104) Iulius nevű barátjának írja vissza-visszatérő refrénként, mi mindenre irigykednek a környezetében élő emberek: (latinul: Rumpitur invidia) „Valaki megpukkad az irigységtől, drága Iuliusom,/ mivel Róma engem olvas, megpukkad az irigységtől; mivel minden tömegben ujjal mutogatnak (sikereimért); a császártól kapott (három) fiú-jogért; a városközeli kis falusi házamért; mert kedves vagyok   Olvass tovább ...

Áldd meg, Uram, Magyarországot!Áldd meg, Uram, a Te magyar néped! Oldozd fel és szabadítsd megellened elkövetett bűneitől,mások ellen elkövetett bűneitől,önmaga ellen elkövetett bűneitől,az erkölcs terén,szociális téren,gazdasági téren elkövetett bűneitől,a természet ellen,az élet ellen,az egész emberiség ellen elkövetett bűneitől,múltja,jeleneés jövője ellen elkövetett számtalan bűnétől! Szabadíts meg minket, Uram,a gyűlölködéstől,a széthúzástól,a rövidlátástól,a kapzsiságtól,a gyengeségtől,a káromkodástól,a kitartás hiányától! Segíts minket, Uram,hogy a jó győzzön, és ne a gonosz,az igazság győzzön, ne a hamisság,az   Olvass tovább …

 Nagy Bálint atya jelen helyzetünkre tekint. Elmondja, hogy ezekben a napokban nagyon sok kiszolgáltatottság vesz körül bennünket. Itt van a nagyböjti idő, amit szeretnénk jól csinálni; szeretnénk az elhatározásainkban hűségesek maradni, szeretnénk megérkezni az Úrhoz, a feltámadáshoz.

A vasárnapi evangéliumban Nikodémus odamegy Jézushoz (Jn 3,14–21). Jézus Nikodémus figyelmét felfelé, a keresztre irányítja, arra, akit felemelnek, ahonnan a megváltás érkezik. Fölemelni a tekintetet! Egy könnyűnek tűnő folyamat, amelyre mi is meg vagyunk hívva ebben az időben.

Elmélkedése végén egy nagyon egyszerű házi feladat gyakorlására hív: Emeljük fel tekintetünket! Ennek segítségével a hét folyamán készülhetünk befogadni húsvét titkát. 

forrás

kép

Prédikáció nagyböjt 3. vasárnapjára 2021. B-év. Kedves Híveim!             Turisták százezrei látogatják a világvallások monumentális templomait, szakrális épületeit szerte a világon. A gyakran Isten és hit nélkül élő modern ember szemét is az égre irányítják az Európában épült és ma is használatban lévő műemlék-templomok. Ilyen például a világhírű párizsi Notre-Dame-főszékesegyház, amely Victor Hugot (1802-85) A párizsi Notre-Dame regénye megírására ihlette, vagy a sanzonok koronázatlan királynője, Édith Piaf (1915-63) ajkán hasonló   Olvass tovább ...

A HÉT FŐBŰN/2. A FÖSVÉNYSÉG Esmérek én egy vént. Ki az: Neve nincsen:/ Régen eladta már aztat is a kincsen; Sőt még bírt is véle, magába tartotta,/ Mert mondani másnak ingyen sajnállotta./ Hol lakik? Ott látszik, ama kapu megett/ Egy ház, melyet náddal önnönmaga szegett./ Van két palotája a Piac-utcába,/ De azt a rácoknak adta árendába; Maga e kunyhóba éhezvén kucorog,/ S elméjébe mindég a drágaság forog./ Ül pénzes ládáján   Olvass tovább ...

A HÉT FŐBŰN – LES PÉCHÉS CARDINAUX (szentbeszédsorozat)             A hét főbűn, más szóval a hét kardinális bűn kategória a katolikus egyház erkölcsi tanítása szerint. A hagyományos lista szerint (magyarul és latinul) a kevélység (superbia), a fösvénység (avaritia, görögül filargüria), a bujaság (luxuria), az irigység (invidia), a torkosság (gula), a harag (ira) és jóra való restség (acedia) tartozik ide. (Régebben 8-adikként a hazugságot is ide sorolták.) Az egyháztanítók főként a   Olvass tovább ...