Cikkek archívuma ebben a rovatban: Érdekes cikkek

1. BOLDOGOK azok, kik túl fáradtak, elfoglaltak vagy túlságosan szórakozottak, hogy hetente egy órát a templomban töltsenek…- ők az én legjobb munkásaim!


2. BOLDOGOK azok a keresztények, akik arra várnak, hogy megkérjék őket valamire, és akik elvárják a köszönetet… – ők a hasznomra válnak!

 

3. BOLDOGOK azok, akik érzékenyek, mert egy kis szerencsével ők el fognak maradozni a miséről… – ők az én misszionáriusaim!

 

4. BOLDOGOK azok, akik nagyon vallásosak, de mindenkinek az idegeire mennek… – ők örökre hozzám tartoznak!

 

5. BOLDOGOK legyenek azok, akik életükkel botrányt és bajt okoznak… – őket az én gyermekeimnek nevezem!

 

6. BOLDOGOK azok, akiknek nincs idejük imádságra… – ők számomra könnyű zsákmányt jelentenek!

 

7. BOLDOGOK azok, akik folyton panaszkodnak… – én mindig meghallgatom őket!

 

8. BOLDOGOK vagytok ti, akik ezt olvasva azt gondoljátok, ez valaki másra vonatkozik, nem pedig rátok!

 

forrás

kép

 

Egy kosárlabda az én kezemben kb. 3000 forintot ér. Egy kosárlabda Michael Jordan kezében kb. 290 milliót.

 

 

Attól függ, kinek a kezében van… Egy teniszütő az én kezemben nem ér semmit. Ha a teniszütőt Serena Williams fogja, akkor megnyeri a Világkupát.

 

Attól függ, kinek a kezében van… Egy bot az én kezemben arra jó, hogy elkergessem a kutyákat. Egy bot Mózes kezében, kettéválasztja a hatalmas tengert.

 

Attól függ, kinek a kezében van… Egy parittya az én kezemben egy gyermekjáték. Egy parittya Dávid király kezében hatalmas fegyver.

 

Attól függ, kinek a kezében van… Két hal és öt kenyér az én kezemben két halas szendvics: a tízóraim. Öt kenyér és két hal Jézus kezében jóllakat ezreket.

 

Attól függ, kinek a kezében van… Szögekkel a kezemben elkészíthetek egy madáretetőt. A szögek Jézus kezében megváltást hoztak az egész világnak.

 

Attól függ, kinek a kezében van… Ahogy már észrevehetted: “Attól függ, kinek a kezében van.” Tehát tedd le a törődöttségedet, a félelmeidet, az aggódásaidat, a reményeidet, az álmaidat, a kapcsolataidat, a családodat és az egyházadat az Isten kezébe, hiszen tudod: Attól függ, kinek a kezében van.

/Ismeretlen szerző/

kéz

kosárlabda

teniszütő

bot

parittya

két hal, öt kenyér

kereszt

 

Zsibbadó lábakkal, üres hassal és nem éppen pozitív hangulatban szálltam le a repülőről. Még három óra várakozás állt előttem a csatlakozásig. És a gép késett!

Lepakoltam a csomagjaimat, és hazatelefonáltam. A feleségem vette fel a telefont. Mindig örül, ha hívom. Nem hoztunk fontos döntéseket. Nem oldottunk meg egyetlen problémát sem. Egyszerűen csak beszélgettünk. Kezdtem egyre jobban érezni magam. Amikor befejeztük a beszélgetést, Denalyn azt mondta: „Nagyon örülök, hogy hívtál.” Boldogan tettem le a telefont. Most már kibírom, hogy távol vagyok, mindaddig, amíg tudom, bármikor hazatelefonálhatok.

Ez arra emlékeztet, hogy Jézusnak is haza kellett telefonálnia az élet forgatagában. Szüksége volt rá, hogy egy kis időt töltsön Valakivel, aki megérti. Így hát csevegett Azzal, Akit szeret; hallotta az otthon hangját, ami már hiányzott Neki.

És eszébe jutott, hogy ha elszabadul a pokol, akkor a menny közel húzódik! Lehet, hogy neked is Haza kellene telefonálnod …

„Elbocsátotta a sokaságot”

Bölcs gondolatot rejt a Máté 14:23 három szava: „elbocsátotta a sokaságot.” Nem akármilyen sokaság volt, amit Jézus elbocsátott. Olyan emberek voltak, akiknek küldetésük volt. Követték Jézust. Hallották Őt tanítani. Látták Őt gyógyítani. És éppen azon voltak, hogy királlyá tegyék.

Senki sem utasítana vissza egy ilyen lehetőséget, hogy emberek ezrei felé szolgálhat, nem igaz? Jézus megtette. Elbocsátotta a sokaságot. Miért?

„Miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni.”

Jézus nemet mondott a fontosra, hogy igent mondhasson az életbevágóan fontosra! Ha Jézus szükségesnek látta, hogy nemet mondjon a tömeg követelésére azért, hogy imádkozzon, akkor lehet, hogy nekünk is követnünk kellene a példáját.

Max Lucado

repülőtér

 ima

Az egyik legnagyobb rejtély az Istennel való járásunkban, hogy ritkán értünk mindent, amit tesz az életünkben. Ha mindig értenénk, akkor nem lenne szükség rá, hogy Bízzunk Benne. Hívőként, gyakran találjuk magunkat olyan helyzetben, amit nem értünk, és azon kapjuk magunkat, hogy kérdőre vonjuk Istent:

„Mit tartogat a jövőm?” „Találok magamnak valaha házastársat?” „Mi lesz a gyerekeimből, ha felnőnek?” „Ki fog rólam gondoskodni, ha megöregszem?”

Meg kell tanulnunk akkor is bízni Istenben, ha nem értjük, mi történik az életünkben. Meg kell barátkoznunk azzal a ténnyel, hogy mindig lesznek megválaszolatlan kérdéseink, és meg kell tanulnunk ennek ellenére megnyugodni.

Jób, akinek jó oka lett volna megkérdőjelezni Istent sok nyomorúsága és vesztesége közepette, úgy döntött Istenben bízik, pedig nem értette, hogy mi folyik az életében. Hiszem, hogy csak így talált békességet szörnyű körülményei között. Hasonlóképpen, nekünk sem lesz békességünk addig, amíg nem teszünk le arról, hogy mindent megértsünk, és nem kezdünk el még jobban bízni Istenben.

Ha olyan vagy, mint én, aki szeret mindent megérteni ahhoz, hogy megnyugodjon, akkor hadd bátorítsalak arra, hogy fogadd el azt a tényt, hogy földi életed során valószínűleg nem kapsz meg minden választ. Adj fel azzal, hogy magyarázatot követelsz, és inkább bízz Benne. Ahelyett, hogy az kérded „Miért?”, inkább mondd Neki, hogy bízol Benne. Sokszor fordult elő az életemben, hogy teljes szívemből tudni akartam, hogy valami miét történt, vagy nem történt meg, azonban tudtam, hogy Isten a bizalmamat szeretné és nem a kérdéseimet.

Bízz Benne: Van valami az életedben, amit nem értesz, pedig már régóta próbálod megfejteni? Add át Istennek, és akár elmagyarázza neked, akár nem, bízhatsz Benne, hogy meg fog áldani és mindenféle válságon át fog vinni.

Joyce Meyer

kérdőjelek

kérdőjel

Az Istent dicsérő imádság termékennyé tesz bennünket – Ferenc pápa szentbeszéde reggeli szentmiséjén

A Szentatya kedden reggel 7 órai kezdettel mutatta be szokásos napi szentmiséjét a Szent Márta Ház kápolnájában. Homíliájában Dávid örvendező magatartását magyarázta a szentmise első olvasmányából kiindulva. „Dávid teljes erejéből táncolt az Úr előtt” – olvassuk Sámuel második könyvében. Isten egész népe nagy ünneplésben volt, mert visszaszerezték Isten ládáját. Dávid magasztaló imája oly túláradó volt, hogy felhagyott minden formasággal és minden erejével táncolni kezdett az Úr színe előtt. Ez az igazi dicsérő ima – magyarázta a pápa, majd hozzátette: e szakasz olvasásakor Sára alakjára gondolt. Sárát, miután megszülte fiát, Izsákot, az Úr arra indította, hogy táncoljon örömében. Ez az idős asszony, amint a fiatal Dávid is örömtáncot lejtett az Úr előtt. Nekünk könnyebb megérteni mit jelent a kérő, vagy a hálaadó imádság, sőt még az adorációs ima megértése sem annyira nehéz. Ezzel szemben a dicsérő imádságot elhanyagoljuk, nem jön ajkunkra spontán módon.

Pedig a dicsérő ima nem a karizmatikus mozgalom tagjainak van fenntartva, hanem minden keresztény számára nyitott – hangsúlyozta Ferenc pápa. A szentmisében mindennap dicsérő imát mondunk, amikor a Sanctus-t mondjuk. Ez igazi dicsérő ima, amelyben magasztaljuk Istent nagyságáért, és amikor szép dolgokat mondunk róla. Vannak azonban olyanok akik azt állítják, hogy nem képesek ilyen imádságra. Erre ellenvetésként a pápa így válaszolt: hogy lehet az, hogy amikor a kedvenc csapatod gólt lő, akkor nagy örömujjongásban törsz ki, ám nem vagy képes arra, hogy az Úr dicsőségét énekeld? Isten magasztalása nem kerül semmibe. Nem kérünk, nem köszönünk meg semmit, hanem dicsőítünk.

Teljes szívünkkel kell imádkoznunk – folytatta gondolatait a pápa. Az igazságosság tette ez, hiszen Isten nagy. Visszatérve a táncot lejtő Dávid példájára a Szentatya felidézte Dávid örömének okát, azt, hogy az Úr ládájának visszaszerzésével, maga Isten tért vissza népe körébe.

Most az a kérdés – mondta a Szentatya -, hogy nekünk ma mit kell tennünk? Képes vagyok-e én arra, hogy dicsérjem Istent? Amikor a szentmisén a Glóriát és a Sanctus-t imádkozom, ezt egész szívemből teszem, vagy csak gépiesen az ajkammal mondom? Mit üzen nekem az örvendezve táncot járó Dávid, vagy Sára? Ám, amikor Dávid visszatér a palotába Saul király lánya, Mikhál szemrehányást tesz neki és azt kérdezi, hogy volt-e benne szégyenérzet azért, ahogy táncolt.

Erre utalva Ferenc pápa így fogalmazott: „Én azt kérdezem: hányszor szívünk mélyén megvetjük azokat a jó embereket, akik spontán módon fejezik ki Isten dicséretét, mert nem műveltek, mert nem követik az illendőség szabályait? A Biblia azt mondja Saul lányáról, hogy meddő maradt. Mit jelentenek ezek a szavak? Azt jelentik, hogy az öröm és a dicsérő ima gyümölcsözővé, termékennyé tesz minket. A 90 éves Sára termékenysége nagy pillanatában perdül táncra. Aki dicséri Istent, aki magasztalva imádkozik, aki örömmel mondja a Glóriát és a Sanctust a misében, az a férfi és az a nő termékeny. Azok viszont, akik Saul király lányához hasonlóan bezárkóznak a hideg, kimért imádság formalitásába, azok a formaságok meddőségébe zárják magukat. Ezért Ferenc pápa arra kér minket, hogy tartsuk szem előtt a teljes erejéből táncoló Dávid képét és azt, hogy milyen szép dolog, ha dicsérő imát mondunk. Jót tesz nekünk, ha a mai szentmisében elhangzott 23. zsoltár szavaival imádkozunk: „Táruljatok fel, hatalmas kapuk, táruljatok fel, örök kapuk, hadd vonuljon be a dicsőség királya. A seregek Ura, ő a dicsőség királya.”

Ferenc pápa

 

Vatikáni Rádió

kép

 

A féltékenység és az irigység lerombolja a keresztény közösséget – ezt mondta a pápa csütörtök reggeli szentmiséjén. A keresztény hívők csukják be az ajtót a féltékenykedés és irigykedés előtt, mert ezek megbolygatják a közösséget. Ezzel a figyelmeztetéssel fordult a pápa azokhoz a hívekhez, akik jelen lehettek csütörtökön reggel a Szent Márta Ház kápolnájában bemutatott szokásos szentmiséjén.A Szentatya homíliájában ezúttal is a szentmise olvasmányaiból indult ki. Az első olvasmány Sámuel könyvéből (1Sám 18,6-9) a filiszteusok felett aratott győzelemről beszél. Az örömujjongást rövidesen a keserűség és a féltékenység érzései váltják fel, mert Saul királynak nem tetszett, hogy az asszonyok körtáncot lejtve dicsőítették a Góliát felett győztes Dávidot. A nagy diadal verességé alakul át Saul király szívében, amelybe lassan beférkőzik a féltékenység, úgy, ahogy az Káin esetében is történt. A rossz zaklatottsága ez, amely nem tűri, hogy a másik nagyobb érdemeket szerzett. Ahelyett, hogy ő is dicsérné Istent a győzelemért, amint Izrael asszonyai tették, magába fordult, haragos lett és a keserűség mérgébe fojtotta érzéseit.

Az intellektuális és erkölcsi erőfeszítés, az Isten parancsaihoz való hűséges ragaszkodás, az aszkézis mind-mind kevés a Krisztusra találáshoz. Végül maga az Úr Jézus könyörül meg a becsületesen kereső emberen – még a téves lelkiismeretűn is –, és tisztán kegyelemből nyilatkoztatja ki magát nekünk, mint mindennek végső okát és célját. Lehet jó szándékkal buzgólkodni egy eszméért, vallásért, ideológiáért, lehet értelemmel keresni az igazságot, de mikor a végső igazság mint élő személy áll elénk – „Én vagyok az igazság” –, világossága a déli verőfényt egyszerre sötétséggé változtatja bennünk. Meg kell vakulnunk egy időre, mert csak ez gyógyíthat ki elvakultságunkból, s adhatja meg, hogy azután újfajta látásra nyíljék meg a szemünk. A természetes ismeret értéke megmarad, de a végső megvilágítást többé nem a természetes emberi értelem adja, hanem az Istentől kapott új világosság, a Szentlélek. ...

Új közösség a Plébánián! Gyere, és csatlakozz Te is!

 

A Pápai Missziós Művek ma még kevesek által ismert név. A neve alapján első hallásra sokan hazai, pápai székhelyű nagyvállalatnak vélik.Pápai Missziós muvek

Pedig nem az.

Már 1926-ban is jelen volt Magyarországon, a kommunizmus évei alatt-mint annyi mindent- ezt is betiltották, majd 1995-ben indult útjára újra. Azóta pedig töretlenül, igen nagy lendülettel fejlődik! Ennek a lendületnek köszönhetően jutott el hozzánk is ez a kezdeményezés a rákoscsabai Főplébánia hittantermébe január 18.-án, szombat délután.Indiai származású Sebastian atya magyarázta el:

Hogy mi is a Pápai Missziós Művek?

Az élet minden területét felölelő, támogató és befogadó közösségeikkel, rászorulókat segítő misszió. A világ minden táján segítik a rászorulókat éljenek bár Kenyában, Indiában, vagy épp „csak”az ország másik felén. Ennek a nagyszerű kezdeményezésnek eredményeképpen vittek már adományokat a vörösiszap ömlés helyszíneire, segítettek iskolát építeni Indiában, vagy éppen kápolnát és közösségi házat egy kárpátaljai cigánytelepen.

A Pápai Missziós Műveknek négy nagyobb egysége van:Rózsafüzér

  • Szent Gyermekség Műve,
  • Szent Péter Apostol Műve,
  • Hitterjesztés Műve,
  • Missziós Unió Műve.

Közösségünk tagjai, Tóth Kata hitoktató vezetésével a Szent Gyermekség Művek lelkes és bátor missziós gyermekcsoportjaiba várja azoknak a családoknak a 6-14 év közötti gyermekeit, akik úgy érzik, hogy nyitottak a világ problémái iránt, s a maguk módján készek tenni azok megoldásáért. Akik, a Szent Gyermekség Művének jelmondatával élve- „Egy kis imával és kis áldozattal” segíteni szeretnének a valamiben hiányt szenvedő gyermektársuknak határon innen és túl.

A Pápai Missziós Művek, s azon belül a Szent Gyermekség Művek nem pusztán egy adományozó szervezet! Segít a tagoknak nyitott szívvel és lélekkel élni, támogatva a keresztény szolidaritás iránti elköteleződést a gyermekekben és Szüleikben egyaránt. A missziós gyerekek saját kis csoportjukban saját programtervük szerint rendszeresen találkoznak, imádkoznak, s gyűjtik saját lemondásaikból származó adományaikat.

A Szent Gyermekség Művek 2013-2014-es nagyprojektje keretében az idén azért imádkoznak és tesznek apró áldozatokat a kis misszionáriusok, hogy minden, Kenyában, Isiolo egyházmegyében élő kisgyermek járhasson a St. Charles Lwanga iskolába, ahol a tanulás mellett ételt is kapjanak.

Nyugat-Afrikában, ahol Kenya fekszik, az étel kincs, de sajnos nem jut belőle mindenkinek!Pápai logó

Ezen szeretne az idén változtatni a Szent Gyermekség Művek azzal, hogy egy éven át (2013 adventjétől 2014 adventjéig) gyűjti, s eljuttatja az adományokat a Steve atya vezette St. Charles Lwanga iskolába. A kenyai projekt keretében a Misszió 1 millió forintot szeretne adományozni.

Hogy ebből ott hány gyermek lakik jól? Körülbelül 100.000.

Sok? Igen, az. Főleg, ha figyelembe vesszük, hogy egy gyermek ebédje ott, mindössze 10.- forintba kerül!

Gondoljunk csak bele! Hány gyermek lakna jól Kenyában, egy túró rudi árából? Vajon észrevennénk, ha hetente egyszer nem tennénk a kosarunkba a boltban? Hiányozna? Azt hiszem a válasz mindannyiunk számára egyértelmű: nem, nem vennénk észre, ha hetente egy túró rudival kevesebb kerülne az asztalra, sőt, nem is biztos, hogy hiányozna. Ezzel szemben Kenyában mit jelent? Életet, lehetőséget, boldogságot.

Vajon mi Szülők és gyermekeink tudnánk segíteni, hogy imáinkkal és adományainkkal Steve atya „gyermekei” boldogabbak legyenek?

Ha úgy érzed igen, gyere, és gyermekeiddel csatlakozz a Szent Gyermekség Művek misszionáriusaihoz! Jelentkezésedhez vedd fel a kapcsolatot Tóth Katával vagy Dudásné Fekete Imeldával!

tothkata.rita@gmail.com vagy fekete.imelda@gmail.com

 

Pápai Missziós Művek

kép