Cikkek archívuma ebben a rovatban: Érdekes cikkek

Krisztusban kedves keresztény testvérek!

 

         A Kanadában élő keresztények azt kérték, hogy a világ keresztényei az idei imahéten az 1 Kor 1, 1-17 igeszakasz üzenetén gondolkodjanak el az Egyházról, az összetartozásról, az ökumenéről. Természetesen, amit Szent Pál apostol Korinthoszba írt, az elsősorban az ott élő keresztényeknek szólt. A Szentlélek évezredeket átívelő terve révén mégsem az lett ennek a levélnek a sorsa, mint általában a leveleké, hogy miután elolvasták a címzettek, a levélben említett ügyeket befejezettnek tudva, tudomásul véve iktatószámmal irattárba helyezték. Isten maga akarta a korinthosziaknak írt levélben foglaltakat közkinccsé tenni az Egyházban, hogy a későbbi nemzedékek tanuljanak és okuljanak abból, sőt erősödjenek a Jézus Krisztusba vetett hitben, a tiszta erkölcsben és az összetartozás testvéri tudatában. Az imahéten naponta kiemelten találkoznak a hívő keresztény közösségek Szent Pál apostol egy-egy tanácsával, útmutatásával. A 8 nap alkalmainak vezérfonala, hogy a Jézus Krisztusban hívők Isten egy népévé válnak, mert közelebb kerülnek Istenhez a Szentlélek terve szerint. Szent Pál apostol gondolatai naponta egy-egy mai problémát juttatnak eszünkbe, mert arról szól az apostol, hogy az Egyház hiánytalanul megkapta Isten minden kegyelmi ajándékát. Hangsúlyozni kell azonban, hogy nem a hívek kapták ezt külön-külön, hanem az Egyház. S miután Jézus Krisztusban kapta ezt az ajándékot, ezért Isten nem tartott vissza semmit abból. De többet nem adhat, mert mindent odaadott az Egyháznak. Így az Egyház a Jézussal való közösségben mindent megkapott. Elsősorban az Igében lett gazdag. Az Ige által pedig az élet ismeretében. Ilyen és ennyire fontos az Egyházban az egyértelmű prófétálás, prédikálás, igehirdetés, tanítás. Az Egyház kincse kétezer éven át az igehirdetés volt. Az Egyházat azonban csak Isten hűsége tartja egyben. Akik az Egyház hűségének munkálói, azok egyúttal a hívő közösség egységének munkálói is. Az Egyház Istené. Az Isten hűsége Egyháza iránt töretlen. Erre szavát adta. Ezért van az, hogy aki ökumenében gondolkodik, nem saját ötlete megvalósításán fáradozik, hanem Istenre bízza magát. Isten Igéje megerősít abban, hogy az Egyház, a hívő közösség tényleg az Istené. A közösség pedig arra törekedjék, hogy Istené is maradjon. Van egy határidő is, mely Isten hűségének tartósságára mutat. Számunkra ez a határidő az életünk vége. De a hívő közösségre, az Egyházra a hűségnek ez az ígérete Jézus Krisztus napjáig érvényes; tehát mindaddig, amíg Ő újra meg nem jelenik és vissza nem tér dicsőségben. Isten népe ebben az ígéretben is egységben maradhat. S Most azzal az áldáskívánással nyújtjuk át a 2014. évi imahét programfüzetét a különböző felekezetek hívő közösségeinek, hogy ez segítse az Egyház népét egy lépéssel közelebb kerülni Jézus tervének valóra váltásához: „mindnyájan egyek legyenek” (Jn 17,21).

Dr. Erdő Péter

bíboros, Magyarország prímása, esztergomi érsek,

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke

 

Steibach József

református püspök

a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke

kép

Egy multimilliomos vállalkozó sajtótájékoztatót tartott, ahol az interjú végén a kíváncsi újságírók feltettek egy kérdést:
– Miért hiszi, hogy van Isten?

– Nézzék, nekem számtalan üzemem van. Az egyikben autókat, a másikban húsdarálót, és sok egyebet gyártunk. Egy autó 140-150 ezer alkatrészből áll, de előbb 24 mérnököm tervezget, majd anyagpróbákat végzünk, és csak azután jöhet a gyártás. No de vegyük csak a húsdarálót. Mindössze 9 alkatrészből áll, és 17 mozdulattal lehet összeszerelni a futószalagon, mégis egy-egy munkásnak több napon át kell gyakorolnia ennek módját. Ha nekem ezek után azt állítja valaki, hogy a több milliárdszor bonyolultabb világegyetem megalkotásához nem kellett a Teremtő, az nem normális.

– Rendben van, de mivel tudná Ön kézzelfoghatóan bizonyítani a Teremtő létezését?
A gyáros észrevette a gúnyos felhangot, és diktálni kezdett a titkárnőjének:

“Pályázat. Építészmérnököt keresek, aki megtervez, majd kivitelez egy toronyépületet az általam felvázolt méretekben és minőségben. Alapméret: kör alakú, átmérője 4 méter. Magassága ennek legalább 200-szorosa, azaz 800 méter. (Természetesen bírnia kell a toronynak az elemi erők okozta bármilyen erős kilengést!) A fal vastagsága alaptól a felső szintig maximum 25 cm lehet. Ebbe bele kell szerelni a víz, gáz, csatorna, felvonó és minden egyéb kiszolgáló rendszer csöveit, vezetékeit. A torony belsejében nem lehet semmi. Kívül-belül teljesen simára, egyenletes felületűre kell készíteni, merevítés, kitámasztás nem lehet rajta. Ennek ellenére a torony tetejére legyen ráépítve egy önállóan működő komplett vegyi üzem, amely tápszereket állít elő, emberi fogyasztásra. Siker esetén a honorárium összegét a mérnök szabhatja meg, bármilyen magas összegben.”

Elvette a papírt a titkárnőjétől, és aláírva átnyújtotta az újságírónak.
– Tessék, itt a válaszom. Benne a bizonyíték.
– Nem értjük, hogy mi akar ez lenni.
– Majd később megértik. Egyelőre közöljék a lapjukban feltűnő helyen. Ha akad rá jelentkező, újra találkozunk, és folytatjuk a sajtóértekezletet.

 click on the image to get the high resulution file

A nagy érdeklődést kiváltó eseményre jó néhány neves építészmérnök, és még a korábbinál is több újságíró jött el.
– Talán el is kezdhetjük, szólt ironikusan a házigazda. Kérem az első jelentkezőt, tegye meg ajánlatát, ismertesse elképzeléseit. Csak konkrét megoldást, kivitelezhető terveket fogadok el. Néhány percnyi vita után a szakma legismertebb építésze dühösen megjegyezte:
– Rendben van, én már kiestem a versenyből, de szeretném látni azt az embert, aki ezt megtervezi! Ezt egyszerűen lehetetlen megépíteni!
A gyáros megkérdezte:
– Nos, van még jelentkező? Ha nincs, akkor kérem, figyeljenek jól, bemutatom az eredetit.
A titkárnő átnyújtott neki egy hosszú, cső alakú papírtekercset. Kibontotta az egyik végénél, és óvatosan kihúzott belőle egy ép búzaszálat, szép, tömör aranykalásszal.
Azután így szólt a jelenlevőkhöz:
– Igazuk van uraim, ez a feladat az ember számára valóban lehetetlen! De a Teremtőnk mindenható, csodálatos alkotásokat hozott létre, mint ez is, nézzék csak! Mérjék le, itt vannak hozzá a műszerek. Figyeljenek, kérem, kör alakú a szára, átmérője pontosan 4 mm. Magassága ennek éppen 200-szorosa, azaz 800 mm. A falvastagsága mindenütt 0,25 mm. Kívül sima, belül üres, az összes táp- és kiszolgáló csatorna ebben a vékony falban fut, no és ez a csodálatos miniatűr vegyi üzem, a kalász itt a tetején önállóan működik. És tudják hogyan? Napenergiával! Ráadásul a Napot is Isten teremtette. Értik az összefüggéseket?
Ez a kis vegyi labor 8-9 féle tápanyagot, vitamint állít elő vízből és a talajból felszívott ásványi anyagokból, napenergiával. Ezalatt szelek és viharok tépik, kényükre hajlítgatják, akár a földig. De a búzaszálak ezt is kibírják.
Nos, uraim az itt látható remekmű és a mi kontárkodásaink közötti különbség egyértelműen bizonyítja a Teremtő létezését, és határtalan, számunkra szinte felfoghatatlan képességeit. Köszönöm, hogy eljöttek ide megszemlélni Isten teremtő erejének egyik kézzelfogható bizonyítékát. Ha körülnéznek, ha tükörbe néznek, mindenütt az ő alkotásait látják. Ha pedig teremt, műveket alkot, akkor létezik!

forrás

búza

milliomos

pályázat

sajtótájékoztató

II. sajtótájékoztató

Veszünk 12 hónapot
Megtisztítjuk minden helytelen nézettől
Szeretetlenségtől, önzéstől.
Minden hónapot szétvágunk 30-31 részre.
Ezután minden napot úgy formálunk,
Hogy veszünk egy rész munkát,
Egy rész jókedvet és humort.
Hozzáadunk három púpozott kanál optimizmust,
Egy adag bizalmat,
Egy teáskanál összeférhetőséget,
Egy mákszem türelmet,
Egy csepp tapintatot.
Az egészet bevonjuk szeretettel,
Földíszítjük a figyelem csokrával.
Kedves mosollyal,
Illatos, szívélyes szóval szervírozzuk.

 forrás

kép

Nem azt mondja Jézus Keresztelő Jánosnak a mai Evangéliumban: „Tévedsz, nem vagyok nagyobb nálad, ezért keresztelj meg”, hanem: „Hagyd ezt most”. Most, amikor Istennek, az Atyának szent akaratát kell teljesítenem, amikor új fénybe kerül az ősi rend, és

Nem azt mondja Jézus Keresztelő Jánosnak a mai Evangéliumban: „Tévedsz, nem vagyok nagyobb nálad, ezért keresztelj meg”, hanem: „Hagyd ezt most”. Most, amikor Istennek, az Atyának szent akaratát kell teljesítenem, amikor új fénybe kerül az ősi rend, és Megkeresztelkedesfelragyog a világ végső értelme. Van egy illemtan, amely felülmúlja a földi viselkedés szabályait, mert beteljesíti azokat. A sekrestyében a ministráns öltözteti a papot, nem pedig fordítva. De ezen a renden áttör néha a beteljesedés világa: a pap miseornátusban odamehet ministránsához, és megigazíthatja rajta a karinget. A kolostorban az első tál ételt mindig az apát vagy a gvardián elé illik tenni, ő azonban egyszer-egyszer megteheti, hogy feláll és odaviszi a tálat a legutolsó asztalnál ülő novíciushoz… Óvakodjunk attól, hogy lekicsinyeljünk bármit is, ami személyek között történik itt a földön: ez az ember igazi története.
Jézus Krisztus tehát nem hierarchiaellenes. Az utolsó vacsorán sem azt mondja: „Ne nevezzetek engem Úrnak és Mesternek, úgy tekintsetek, mintha én is csak egy lennék közületek”, hanem: „Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem, és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is mosnotok kell egymás lábát.” Vagyis Jézus nem rontja le a tekintélyt, a személyek és szerepek alá- és fölérendeltségét, de megadja ezek igazi tartalmát: a szolgálatot.

felragyog a világ végső értelme. Van egy illemtan, amely felülmúlja a földi viselkedés szabályait, mert beteljesíti azokat. A sekrestyében a ministráns öltözteti a papot, nem pedig fordítva. De ezen a renden áttör néha a beteljesedés világa: a pap miseornátusban odamehet ministránsához, és megigazíthatja rajta a karinget. A kolostorban az első tál ételt mindig az apát vagy a gvardián elé illik tenni, ő azonban egyszer-egyszer megteheti, hogy feláll és odaviszi a tálat a legutolsó asztalnál ülő novíciushoz… Óvakodjunk attól, hogy lekicsinyeljünk bármit is, ami személyek között történik itt a földön: ez az ember igazi története.

Jézus Krisztus tehát nem hierarchiaellenes. Az utolsó vacsorán sem azt mondja: „Ne nevezzetek engem Úrnak és Mesternek, úgy tekintsetek, mintha én is csak egy lennék közületek”, hanem: „Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem, és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is mosnotok kell egymás lábát.” Vagyis Jézus nem rontja le a tekintélyt, a személyek és szerepek alá- és fölérendeltségét, de megadja ezek igazi tartalmát: a szolgálatot.

Tulajdonképpen, mit akar Isten, hogy mit tegyünk? Mit vár tőlünk? Csak azt, hogy higgyünk. „Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött” (János 6:29).

Valaki, aki ezt olvassa, megkérdi: „Azt mondod, hogy jó cselekedet nélkül is be lehet kerülni a mennybe?” A válasz: nem. A jó cselekedetek szükségesek. Valaki más pedig ezt kérdezi: „Azt mondod lehetséges jó jellem nélkül a mennybe jutni?” A válaszom újra: nem. A jó jellem is szükséges. Ahhoz, hogy valaki a mennybe kerüljön, jó cselekedetekkel és jó jellemmel kell rendelkeznie.

Hát pont ez a bökkenő, ugyanis egyikkel sem rendelkezel.

Áh, értem, tettél néhány jó dolgot az életedben. Azonban, nem tettél elég jó dolgot ahhoz, hogy a mennybe juss, bármennyi áldozatot is hoztál. Bármilyen nemes cselekedeteket is hajtottál végre, mégsem elég ahhoz, hogy a mennybe kerülj.

Kérlek, ne vedd sértésnek, de a jellemed sem elég jó ahhoz, hogy üdvözülj. Valószínűleg egy nagyon rendes ember vagy. De a „rendesség” nem elég. Azok, akik meglátják Istent, nem rendesek, hanem szentek. „Aki nem szent, az sohasem fogja meglátni az Urat!” (Zsidók 12:14,EF)

Lehet, hogy nagyon rendes vagy. Befizeted az adót, és tiszta lelkiismerettel puszilod meg a gyerekeidet. Azonban Krisztuson kívül senki sem szent. Akkor hát, hogyan lehet a mennybe jutni?

Csak higgy!

Fogadd el Krisztus bevégzett munkáját a kereszten. Csak higgy. Fogadd el Jézus Krisztus jóságát. Hagyd abba az erőlködést, és fogadd el az Ő munkáját. Az Ő nevében állj Isten előtt, ne a magadéban. „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik” (Márk 16:16).

Csak higgy

Ilyen egyszerű? Ilyen egyszerű. Ilyen könnyű? Nem, egyáltalán nem volt könnyű. A kereszt nagyon nehéz volt, a vér valódi volt, az ár kimondhatatlanul magas volt. Mi csődbe mentünk volna tőle, ezért Ő kifizette helyettünk. Mondhatod, hogy egyszerű. Mondhatod, hogy ajándék. De azt nem mondhatod, hogy könnyű.

Nevezd a nevén. Hívd kegyelemnek.

Max Lucado

 

Egy ókori bölcs üldögélt a Korinthoszba vezető út szélén. A városba igyekvő idegen rövid pihenőt tartva beszédbe elegyedett vele:görög bölcs

- Milyenek itt az emberek? – tudakolta.

- Hová való vagy? – kérdezett vissza az öreg bölcs.

- Athéni vagyok.

- És felétek milyen nép lakik? – kérdezett tovább az öreg.

- Hát tudod...........

 

Áldást, békességet,
Kosár eleséget,
Vindő egészséget,
Ringó reménységet!

– Új év hajnalával
Rossznak elmúltával,
Harag csitultával
Szólunk imádsággal.

 

 

Az Úr legyen előtted,
hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted,
hogy téged karjába zárjon és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted,
hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.
Az Úr legyen alattad,
hogy felfogjon, ha leesel.
Az Úr legyen tebenned,
hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted,
hogy megvédjen, ha mások rád rontanak
Az Úr legyen fölötted,
hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten,
ma, holnap és minden időben.

Ámen.