Robin Beck tizenkét leszbikus kapcsolatban élt, mindannyiszor a boldog, végleges életközösség reményében. Harmincöt éven át arról álmodozott, hogy egyszer megtalálja a tökéletes kapcsolatot egy másik nővel. Öt éve boldog, mert Isten meggyógyította. Az ő vallomását olvashatjuk a homoszexualitásról: mi Isten teremtő akarata,mi az oka a homoszexualitásnak és hogyan álljon hozzá az egyház.

Isten minden nyelvet beszél – beleértve a tiédet is.  Milyen nyelven szól hozzád Isten?

Örülsz neki, hogy szól hozzád? Hálás vagy, hogy annyira törődik veled, hogy beszél hozzád? Hát nem fantasztikus tudni, hogy „Az Úr elmondja a titkait azoknak, akik tisztelik Őt”?Atyád is megtanulta a nyelvedet. „Mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait…” . Esetleg megköszönhetnéd Neki. És ha már ezt teszed, kérdezd meg Tőle azt is, hogy nem mulasztottál-e valamit meghallani, amit mondani akart neked az életeddel kapcsolatban?

Szereti az életet, szeret jót enni,szereti a jó társaságot, jó beszélgetéseket, kirándulásokat, mert ezek mind a jó Istenről mondanak valamit. Jól érzi magát, mert Isten mindent megad ehhez! Hobbija a fotózás.

Hogyan vált szabaddá??

forrás

Szent Benedek (kb. 470-547) életéről meglehetősen keveset tudunk. Halála után 40-50 évvel azonban (még elő tanúk elbeszélése nyomán) Nagy Szent Gergely pápa a Dialógusok című művének második részében megírta életét. Ez azonban, a szerző szándéka szerint, a Benedek életéhez kapcsolódó kis történetek, csodák sorozata. Gergely pápa igazában azt akarja olvasói tudtára adni, hogy hőse, Benedek — “neve és kegyelem szerint Áldott” (ezt jelenti a Benedictus név is) –, a Lélek mindenféle adományát megkapta.

Hogyan látod az életed? Tetszik, szereted és élvezed, vagy azt kívánod, bárcsak más lenne? Amikor másokat látsz, azt kívánod, bárcsak a helyükben lehetnél, és az ő életük lehetne a tiéd? Szeretnél úgy kinézni, ahogyan ők, azzal rendelkezni, amivel ők, szeretnéd a családjukat, a karrierjüket? Vagy, elégedett vagy azzal az élettel, amit Istentől kaptál?

Botond testvér: Rendben vagyok

„Meg vagyok róla különben győződve, hogy az apostolok azért tudták hirdetni az evangéliumot, mert őket megismerték, megszerették és rajtuk keresztül megszerették az Úr Jézust.”   Botond testvér

 

forrás

Az év legforróbb hónapját, júliust, katolikus Anyaszentegyházunk Jézus Szent Vérének szenteli. Sok egyházközségben ilyenkor naponta elimádkozzák a Jézus Vére Litániát, és egyéb engesztelő ájtatosságokat tartanak az értünk kiontott Szent Vér tiszteletére. De honnan is származik a Szent Vér tisztelete Egyházunkban? Elsősorban Isten szava, a Szentírás az alapja: „A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem   Olvass tovább …

A hagyomány szerint a Golgotán fölfogták és áhítattal őrizték a Krisztus oldalából folyó Szent Vér egy részét. Nagy Károly ideje alatt egyéb Krisztus-ereklyék mellett, azt a drágakőedényt is Nyugatra hozták Jeruzsálemből, melyben a Szent Vért őrizték. Az átlényegülésről folyó 12-13. századi teológiai viták hatására növekedett az Oltáriszentség kultusza, amelyet elősegített Lüttichi Szent Julianna látomása és 1264-ben a bolsenai   Olvass tovább …