Egyéb

A Fájdalmas Szűzanya – szeptember 15.

Stabat mater dolorosa,

iuxta crucem lacrimosa,

dum pendebat filius.

Fac ut animam gementem,

contristatam et dolentem,

pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta,

fuit illa benedicta,

Mater unigeniti…

 A Fájdalmas Anyával (Mater Dolorosa) az Egyház is együtt siratja a Megváltót a keresztfa alatt, a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepét követő napon. A Fájdalmas Anya a szenvedésben egyesül fiával, a megfeszített Krisztussal. A Fájdalmas Szűzanya gyakran jelenik meg a passió egyes mozzanatainak szereplőjeként, elsősorban a kereszt alatt és fia siratása közben. Látjuk őt a Fájdalmas Krisztus, a Fájdalmak Férfia ellenpárjaként, olykor tőrrel a szívében. Az agg Simeon szavaira „a te lelkedet is tőr járja át” (Lukács ev. 2,22-38) utalva, a Fájdalmas Anyát hét tőrrel a szívében (Mária hét fájdalma) illetve hét tőrrel/karddal körülvéve is ábrázolják. A fájdalmakat szimbolizáló hét tőr a következő eseményekre utal: Jézus körülmetélése, menekülés Egyiptomba, a tizenkét éves Jézus a templomban, Krisztus elfogatása és a keresztvitel, keresztrefeszítés, levétel a keresztről, Krisztus sírbatétele.

 A Fájdalmas Szűzanya kultuszának pontos eredete ismeretlen, talán összefüggésbe hozható a keresztes háborúk Szentföld-élményével és a passió-misztika elterjedésével. A kultusz népszerűsítésében az 1304-ben, Firenzében alakult Mária Szolgálóinak Rendje, a szervita rend játszott jelentős szerepet. 1423-ban, Kölnben a szervita rend által összehívott helyi zsinat liturgikus ünnepet rendelt el: Megemlékezés Szűz Mária fájdalmáról és szenvedéséről. Az emléknapot a Szent Kereszt Felmagasztalása utáni napra tették. Az ünnepet VII. Pius pápa 1814-ben az egész egyházra kiterjesztette hálából a Naplóeon fogságából való szabadulásért.

Ábrázolásának sajátos formája a Pietà.

 (Annibale Carracci: Pietà)

A mai szentmisén énekelhető a ferences rendi Jacopone da Todi (XIII. század vége) Stabat Mater szekvenciája.

Hajnal Piroska

(Forrás: Katolikus Lexikon, A keresztény művészet lexikona, Adoremus 2012/9)

kiemelt kép

kép1 (Tiziano: Mater Dolorosa)

kép2

kép3