Egyéb

Adventi lelkigyakorlat – Gável Henrik atya

Az adventi időszak a hívő ember számára az elcsendesedés, a lélek megtisztításának ideje, hogy lelki útravalóval gazdagon ellátva várjuk a Megváltó születését.

Ezt a készületet segíti elő a háromnapos adventi lelkigyakorlat, a triduum, amelyet ebben az esztendőben Gável Henrik atya tart templomunkban, a keddi, csütörtöki és péntek esti (!) szentmiséken. Gável Henrik atya jelenleg a Budapest-Pestszentlőrinc Főplébánia, a Budapest-Pestszentlőrinc-Miklóstelepi Plébánia és a Budapest-Pestszentlőrinc-Erzsébettelepi Szent Erzsébet Plébánia plébánosa.

Henrik atya 1994-2000 között káplánként, 2003 óta plébánosként szolgál Pestszentlőrincen, 2000-2003-ban a Központi Papnevelő Intézet prefektusaként a papnövendékek tanulmányi ügyekben illetékes elöljárója volt.

Henrik atya 1988-1994 között Rómában, a Pápai Német-Magyar Kollégium növendékeként hat éven át a jezsuiták vezette Gergely Egyetemen tanult. 1993-ban az Örök Városban, az Il Gesu jezsuita templomban szentelték diakónussá és egy évvel később, 1994. június 25-én idehaza pappá. Pappá szentelése után még egy esztendőt Rómában töltött, ekkor szaklicenciátust szerzett fundamentális teológiából (alapvető hittan).  “Szívének egyik fele” Rómában maradt- mondja Henrik atya, de a másik fele a pestszentlőrinci hívekért dobog immáron 1995. óta.

Henrik atya társalapítója a világi krisztushívők hivatalos társulásának, az Opus Sanctissimae Trinitatis Közösségnek, mely a Kánonjog rávonatkozó kánonjai alapján (312-320.kánon) működik és a Váci Egyházmegyében létesült. A közösséget 2006-ban alapította Jacinta Vaokakala nővérrel együtt. A két alapító Krisztustól kapott feladatának tartja, hogy az isteni szeretetről és irgalomról tanúságot téve más papokat is meghívjon a megújulásra.

 Jöjjünk minél többen, hogy mielőbb megkezdjük a lelkigyakorlatos szentmiséken is a felkészülést arra, hogy bűnbánatban megtisztult lelkülettel várjuk Urunk születésének megünneplését!

December 4-én, 6-án, 7-én esti 6h-ás szentmise

Életrajz

Életrajz 2.

OPUS SANCTISSIMAE TRINITATIS

kép1
kép2
Adventi lelkigyakorlat – Gável Henrik atya bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva