Egyéb

Adventi lelkigyakorlat Gável Henrik atyával

Lelki megtisztulásunkat és lelkünk, szívünk és elménk felkészülését szolgálja a három alkalomból álló lelkigyakorlat, a triduum, a szentmiséken elhangzó lelkigyakorlatos szentbeszéd. Ebben az esztendőben Gável Henrik atya, pestszentlőrinci plébános tartott lelkigyakorlatot templomunkban.

 A Messiáskirály napjaiban az igazság virága nyílik, és teljes béke lesz a világ végéig. (24. zsoltár)

tintorettoj

A karácsonyra várakozó ember, még a hívő ember figyelmét is eltereli az őt körülvevő hangoskodással teli világ a karácsony lényegéről, pedig Isten éppen azt akarja, hogy ezt a lássuk meg. A karácsony lényege az, hogy az Úr személyesen jön el hozzánk. Az ünnephez kapcsolódó hagyomány nem fedheti el előlünk ezt az igazságot. Ma már mindenki és bárki által ismételgetett közhely: a karácsony a szeretet ünnepe. Igen, az, de milyen szereteté? Azé a szereteté, hogy Isten szeret bennünket. A karácsony Isten szeretetének ünnepe. Az Isten fia közénk jövetelének ünnepe. Ez a karácsony legfontosabb üzenete: Isten fia közénk született – ez a mi valóságunk, és ezt a valóságot kell elfogadnunk (benne a betegséget, a halált is), a földi életet, úgy ahogy van.

Mit vár tőlünk és mit kínál nekünk az Úrjézus? Jézus észreveszi tanítványaiban a hitet, ők hisznek abban, hogy Jézusban az Isten van jelen. Újra át kell élnünk, a Szentlelket hívva segítségül, hitünk misztériumait, és mindezt a karácsonyra készülve mélyebben élhetjük át. Tudatosuljon bennünk az, hogy a hit nem magától értetődő dolog, a hit – ajándék. Gondolkodjunk el azon, talál-e hitet az Emberfia itt, amikor másodszor eljön? Az Úrjövet időszakában az Egyház a vőlegényt (Krisztust) váró menyasszony. Él-e ez a vágyakozás az Egyház tagjaiban – bennünk? Amikor az Egyház a karácsonyt ünnepli, az nem csak egyfajta megemlékezés! Krisztus valóban eljön, az idén is, mert Ő folyamatosan érkezik: ő az Emmánuel! Nem válhat a hitünk hagyománnyá, olyan ünnepléssé, amit a világ diktál. Ebben a szent időben várjuk az Urat, és csak Őt várjuk!

tintoretto

A triduum harmadik napján, december 7-én este, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának előestéjén Henrik atya gondolatban végigvezetett minket a Szűzanya igenjéhez vezető úton. Mária igenjére volt szükség ahhoz, hogy megkezdődjön a karácsony. Szűz Mária teljes kegyelmi fényben tündököl és így tündöklik az Egyház misztikus testének minden tagja a megváltás kegyelme által. Isten tervének megvalósításához kell a mi igenünk. Szenteknek kell lennünk, az Úr szentté akar bennünket tenni, mert csak a szentek üdvözülhetnek. A szentség nem kevesek privilégiuma, hanem minden keresztény kötelezettsége. Isten a lelkemen keresztül közelít meg engem, de teljesen birtokba akar venni: előbb-utóbb a testemet is.

A karácsony üzenete tehát túl az érzelgősségen, az édeskés hangulaton, a családi összejöveteleken, az ajándékozáson, a külsőségeken valódi örömet hirdet: Krisztus azért jött közénk, hogy velünk legyen mindig.

Alig néhány nap van már hátra karácsonyig. Ebben a rövid időben is jusson eszünkbe Henrik atya egyik, nagyon is a jelenkorban élő ember számára szóló figyelmeztetése: legyen a karácsony igazi ünnep, és semmiképpen se legyen az adventi hajszát követő kifulladás!

 (Lejegyezte: Hajnal Piroska)

 Giotto di Bondone: Jézus születése

 Tintoretto: Jézus születése

 Tintoretto: Angyali üdvözlet