Aktuális események

Friss hír: Magyar ember beszélhetett a pápa előtt

Vatikánban az új evangelizációról zajló püspöki szinóduson magyar ember, Kunszabó Zoltán beszélhetett a pápa előtt. Ő sorait közöljük:

Testvéreim!

 

Még teljesen a tegnapi nap révületében élek, nem hiszem el, ami történt! Az ötven auditorból csak tizenkettőnek adtak szót, nagy részük világszerte elterjedt mozgalmak vezetője volt (Pepe, Kiko, Maria Voce, a Szent Egyed Közösség vezetője…). Ebből a 12-ből összesen 5 olyan volt, aki a Szentatya jelenlétében beszélhetett — az egyik én voltam. Egyébként reggel még nem voltam fönn a felszólalók listáján, a Szentlélek a délután folyamán csempészett föl rá.

 

A beszéd után sokan megdicsértek, Schönborn bíboros külön odajött hozzám gratulálni (vele már az előző napokban megegyeztünk abban, hogy mi a kérügma tartalma, úgyhogy szövetségesemnek tekintem.) Ma megkérdeztem Erdő bíboros urat is, hogy mit szólt a beszédemhez. “Nagyon jó volt. Mindenkinek nagyon tetszett!” — ez a visszajelzés a bíborosok közül jött, úgyhogy végképp megnyugodtam…

Itt küldök két képet a felszólalásomról. Az elsőn középen a Pápa olvassa az előre leadott szövegemet, fölötte kivetítve a nevem, a kisebb képernyőkön a fejem… A másodikon az látszik, ahogy a helyemen ülve éppen mondom a beszédemet a mikrofonba.

 

Most lehet, hogy azt érzitek, hogy nagyon elszálltam. Ez igaz. De nem önmagamtól, és nem is önmagam miatt. Hihetetlen látni, hogy miket tud művelni a Szentlélek — és biztos, hogy nagyon céltudatosan dolgozik a tervei beteljesítésén. Csak úgy mondom: 6-7 éve még nagyon az Egyház margóján voltunk, a legtöbben nem fogadtak volna nagy tételben arra, ami azután történt…

Még egyszer nagyon köszönöm az imáitokat, a böjtjeiteket, nélkületek nem sikerült volna semmi!

 

Shalom, (Új) Jeruzsálem:

 

Zoli

A beszéd szövege:

Szent Atya, Tisztelt Szinódusi  Atyák, Testvéreim!

Ez a hozzászólás húsz év missziós tapasztalata alapján született. Eddigi szolgálatom csúcspontja a 2007-es Budapesti Városmisszió volt, amelynek keretében Erdő Péter bíboros úr hívására az egész egyházmegye soha nem látott egységben fogott össze az evangélium hirdetésére. A folyamatos evangelizáció  azóta  is számos megváltozott életet eredményezett, különösen a szegények, a hajléktalanok és a kitaszított emberek körében, valamint a fiatalok között. Tapasztalatom szerint a hatékony tanúságtétel kulcsa nagyon egyszerű: végig tartanunk kell magunkat az evangelizáció szellemi törvényszerűségeihez, amelyeket a Szentírás alapján az Egyház elénk tár.

Az zsinati és a zsinat utáni dokumentumok fényében világosan előttünk áll a hit átadásának teljes folyamata. Ez — egy lehetséges előkészítő időszak után — valójában az első meghirdetéssel kezdődik, ami nem más, mint a kérügma, vagyis a Jézus Krisztusról szóló evangélium meghirdetése, amely tartalmazza a megtérésre való meghívást is! Ezután kezdődik a katekézis folyamata, amelynek már a meghirdetés hatására megszületett hitre kell épülnie. Az első meghirdetést a megtérésre hívással együtt nem hagyhatjuk el, és nem próbálhatjuk meg semmi mással helyettesíteni!

A Redemptoris Missio visszatérően beszél a meghirdetés kiemelt jelentőségéről  a misszió folyamatában. (vö. 44. pont) A szó ’euangelion’ több, mint százszor szerepel az Újszövetségben, e helyek túlnyomó többségében a meghirdetés kontextusában. A meghirdetés természetében különbözik  a puszta tanítástól vagy a párbeszédtől!

A bibliai alapokhoz való visszatérés ugyancsak tisztázná az  ’evangelizáció’ szó hiteles értelmét. Igazán megvilágosító erejű lenne, ha az ’evangelizáció’ kifejezést elsődleges értelemben az evangélium meghirdetésének szituációjára tartanánk fenn, és csak másodlagosan hivatkoznánk rá, mint a teljes ember, vagy a teljes társadalom megszentelésének folyamatára. Ezzel elhárítanánk azt a veszélyt is, hogy minden egyházi tevékenységre ráhúzhassuk az evangelizáció fogalmát, mert ha minden evangelizáció, akkor végül is semmi sem lesz az, s különösen nem lesz „új”.

Az apostoli beszédek alapján, az Újszövetség teljes tanításának fényében világos a kérügma tartalma: Isten szereti az embert, annak ellenére, hogy az a bűn miatt elszakadt tőle. Az ember a maga erejéből nem szerezheti vissza sem ártatlan állapotát, sem pedig az elveszített örök életet, amely az Istennel való közösségből fakad. Az apostoli kérügma szerint az Atya azért küldte el a Fiát, hogy bennünket ebből a reménytelen helyzetből kimentsen. Hogy halálában magára vegye és eltörölje bűneinket, feltámadásával pedig felajánlja nekünk az új életet, amely a Jézus Krisztusba vetett hit és a megtérés által lehet a miénk a Szentlélek kiáradásával, beletestesülve az Egyház közösségébe.

Világossá kell tennünk, hogy ez egy megmentő üzenet! A bűn ma is ugyanúgy elszakítja az embert Istentől, ahogy az apostoli korban. Ebből a szempontból semmi sem változott. Ha nem beszélünk a bűnről, ha nem beszélünk annak végső következményeiről és a megtérés szükségességéről, akkor az emberek többségét nem fogja érdekelni az üzenetünk. Az emberek figyelmét csakis az örök üdvösség megmentő üzenete ragadja meg!  A Lumen Gentium 16. fejezetének utolsó három mondatának e témában különös jelentősége van…

Az evangelizáció – a szó elsődleges értelmében – az alapvető evangélium hirdetését jelenti, ami  isteni erőt hordoz: „A hit hallásból fakad”! (Róm 10,17)

Ez a hozzászólás az Instrumentum Laboris 131-től 141. pontjáig terjedő részeket érintik az evangélium első meghirdetéséről, illetve a 28. pontot az evangélium tartalmáról.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

 

 Új Jeruzsálem Közösség honlapja

Bemutatkozójuk:

Magyar alapítású katolikus közösség vagyunk, nevünket 1997. január elsején vettük fel. Jelenleg 80 teljes jogú, 40 társult felnőtt tagunk van és kb. 30 gyerek.
Heti nyílt evangelizációs alkalmunkat keddenként 18 h-tól tartjuk a Krisztus Király Katolikus Missziós Központban (1119 Bp. Fehérvári út 168-178.) Közösségi alkalmainkat havonta egy vasárnapon tartjuk, egész napos program (dicsőítés, tanítás, tanúságtétel, szentmise, agapé, közbenjárás) keretében.
Egyetlen célunk Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése, hogy az Örömhír elérje elpogányosodott társadalmunkat. A misszió számos formáját gyakoroljuk: 1997 óta tartunk TŰZ evangelizációkat Budapesten, vidéken és a környező országok magyar-lakta területein. Hetente tartunk utcai evangelizációt. Plébániákkal és iskolákkal együttműködve rendszeresen szervezünk hétvégi hitébresztő kurzusokat, lelki napokat, ill. hosszabb hitbeli bevezető tanfolyamokat, mint pl. az Alpha-kurzus. Jelenleg nagy kihívást jelent számunkra a 2007-es Budapesti Városmisszióban való részvétel.
Alkalmainkon és egyéb szolgálatainkban – a Szentlélek kegyelmi adományait használva – az evangélium hirdetése mellet nagy szerepe van Isten dicsőítésének (ez mind zenében mind szóbeli spontán imában megnyilvánulhat), tanúságtételeknek, az egymásért való imának, közbenjárásnak.

elérhetőségek

Az egymással való nagyobb törődés, egymás hordozása és segítése szeretetben, a megosztás kisebb imacsoportokban valósul meg. Hét csoportunk közül több az Országúti Ferences Plébánián kapott helyett. Tagjai 20 és 35 év közöttiek. Komolyan vesszük az evangelizálást, “specialitásunk”  az Alpha-kurzus hitetlenek és érdeklődők számára.
Mind nagy-, mind kisközösségi alkalmaink nyitottak, szívesen és szeretettel várunk új tagokat.

 

 

Egy hozzászólás