Egyéb

Gyémántmise

Hálaadó szentmisére hívta és várta a híveket a pestszentlőrinci Szent Erzsébet Plébánia képviselőtestülete, 2013. június 16-án, délután 4 órára, Zsombor Kálmán atya, tiszteletbeli kanonok és címzetes prépost pappá szentelésének hatvanadik évfordulóján.

Kálmán atya  több alkalommal is őszinte szeretettel invitálta a rákoscsabai híveket.

Kálmán atya 1930-ban született, 1953. június 7-én szentelték pappá Vácott, szolgált többek között Dabas-Sáriban, Soroksáron, Rákosszentmihályon, Rákospalotán és Piliscséven, éveken át tanított hittant Kókán és Csányteleken. Tiszteletbeli kanonok (1974-1980), 1979 óta sziráki címzetes prépost. Lelkipásztori szolgálatát és hitoktatói tevékenységét a szocializmus viszontagságos éveiben, egyházellenes légkörében kezdte és folytatta első állomáshelyein. Hívek százai foglalják imáikba hálatelt szívvel Kálmán atyát, hogy elvezette őket a hit mélységeibe, hogy közelebb vezette őket az Úr Jézushoz, hogy segítségükre volt, hogy megszabaduljanak gyarlóságaiktól, s ha megkérték őt, imádkozott értük.kálmána

A lelkipásztori szolgálat a nyugdíjazáskor nem ér véget – olvastam egy szintén gyémántmisés pap, Farkas András atya nyilatkozatában. És ezért mi, rákoscsabaiak bizony hálásak vagyunk. Hiszen Kálmán atya nyugdíjas lelkipásztorként került plébániánkra, idestova tizenhét esztendeje, hogy templomunkban bemutassa a szentmise áldozatot vasárnaponként, a 10 órás nagymisén. Az eltelt évek alatt a rákoscsabai hívek őszinte szeretettel és tisztelettel zárták szívükbe Kálmán atyát, várják szentbeszédeit hétről-hétre, többen Budapest más kerületeiből járnak templomunkba, hogy részt vegyenek a vasárnapi nagymisén. Adventi és nagyböjti szentbeszéd-sorozatai felérnek számunkra egy lelkigyakorlattal: lélekben megtisztulva és gondolatainkat rendbe szedve készülhetünk évről-évre a legnagyobb egyházi ünnepekre – Kálmán atya lelki vezetésével.  Szép egybeesés, hogy éppen a Szentatya által meghirdetett hitévében ünnepli pappá szentelésének hatvanadik évfordulóját. Türelemmel és szerető megértéssel fogadja, és a hívekhez lehajló szeretettel hallgatja meg mindazokat, akik tanácsát vagy imáját kérik,  szeretettel fogadja és irányítja a ministránsokat.

A rákoscsabai Nepomuki Szent János Főplébánia hívei szeretettel köszöntik a jubiláló Zsombor Kálmán atyát, kérve a jó Istent, hogy adjon neki erőt és egészséget további lelkipásztori szolgálatához.

100_2710

Hajnal Piroska

/Fotó: Réthelyi Levente/

 

Gyémánt mise videója

 Énekel Rotunda Énekegyüttes