Érdekes cikkek

NE FESZÍTSÉTEK MEG TÖBBÉ!

Adoration
Szomjazom

Ezekben a napokban, amikor betegeket fogadtunk a kórházunkban, egész napos szentségimádást tartottunk a kápolnában. Meghívtuk a betegeket, hogy az Oltáriszentség előtt keressék a gyógyulásukat. Pácienseink többsége nem katolikus, de ők is jöttek, leültek a padlóra, és néha hangosan is beszéltek Istennel. Valaki sírt, valaki kiabált, valaki csendben maradt, mert az afrikaiak nagyon szabadon fejezik ki az érzelmeiket, különösen imádság közben. Múlt hétfőn jött egy jó barátunk, aki hindu. Két árváról gondoskodik, akiknek szülei AIDS-ben haltak meg. A gyerekek is e vírus hordózói. A klinikánkon kezelik őket. A fiatal hindu is bement a kápolnába. A keresztre tekintve csendesen imádkozott. Az emberek azt mondják, hogy egy az Isten, csak a vallás több, ezért mindenhol imádkozhatunk. Egy idő után odajött hozzám és megkérdezte, ki ölte meg Jézust. Meglepett a kérdése, de láttam meghatottságát, és éreztem, hogy nem kerülhetem meg a nehéz választ. „Az emberek, olyanok, mint én, olyanok, mint te vagy bárki más” – feleltem. Abban a pillanatban odament a kereszthez és a szívére szorította, majd hozzátette: „Nem ismerem őt, de csodálom. A vallásom sok istenről tanít engem, akikben gyerekkorom óta hiszek. Erre a szüleim tanítottak engem. De egyik istenünk sem lett emberré, és nem áldozta fel életét az irántunk való szeretetből. A ti Istenetek más, mindennél jobban szeret benneteket. Más, mert emberi és isteni is egyszerre. Nem volt lehetőségem megismerni őt, de csodálom a szeretetét.” Majd elcsendesedett pár percre, de a kápolnából kilépve hívott engem, és felszólító hangon mondta:

„Nem ismerem őt, de ne feszítsétek meg többé ezt az Istent, aki annyira szeret benneteket! Ne feszítsétek meg se szavaitokkal, se tetteitekkel! Nem lehet megölni a szeretetet. Ez kibír minden szenvedést és a halált, ezért biztos vagyok benne, hogy ő él, mert a szeretet nem hal meg soha.”

 

Hirtelen a gyerekek odafutottak hozzá, a nyakába ugrottak, és együtt elmentek. Egy hónap múlva jönnek vissza.

 

 

 

Egyedül maradtam a kereszt előtt. Néhány nap múlva kezdődik a nagyböjt – gondoltam magamban. A legfontosabb, hogy ne feszítsük meg újra Istent, ahogy mondta a fiatal hindu, se szóval, se tettel, mert tetteink visszhangoznak az örökkévalóságban.

 
Zok Dolores ssps

 

verbiták

Szomjazom

apa gyermekkel

 

NE FESZÍTSÉTEK MEG TÖBBÉ! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva