Érdekes cikkek

Ne látszat, hanem valóságos keresztények legyünk!

A vasárnapi liturgia a Hegyi beszéd egy újabb szakaszát mutatja be Máté evangéliumában (Mt 5,17-37) – mondta Ferenc pápa a Szent Péter téren összegyűlt híveknek. Jézus a mózesi törvény újraolvasatát tárja hallgatói elé. Ő ugyanis azért jött el, hogy az Ószövetségben foglalt igazságokat tökéletessé tegye és véglegesen kihirdesse Isten törvényét egészen az utolsó i betűig (vö. 18). Jézus mindezt prédikációi révén és még inkább a kereszthalálig menő önfeláldozása által viszi véghez. Megtanítja, hogyan teljesítsük maradéktalanul Isten akaratát. Arra biztatja tanítványait, hogy „igaz voltuk”, igazságosságuk múlja felül „az írástudókét és a farizeusokét” (20). Ezt az igazságosságot a szeretet, a karitatív tevékenység, az irgalmasság hatja át, így képes arra, hogy megvalósítsa a parancsolatok lényegét, kerülve ezáltal a formalizmus veszélyét. A formalizmus a következő: ezt megtehetem, ezt nem, idáig elmehetek, idáig nem mehetek el – magyarázta a pápa.

Jézus tökéletessé teszi az ószövetségi törvényt

A vasárnapi evangéliumban Jézus három parancsolatot elemez közelebbről: a gyilkosságot, a házasságtörést és az esküdözést tiltó parancsolatokat. Ne tarts haragot! – az ötödik parancs kiegészítése. A „ne ölj” parancsolat nem pusztán a tényleges emberölésre vonatkozik, hanem azokra a magatartásokra is, amelyek sértik a személy méltóságát, beleértve a gyalázkodó szavakat (vö.22). Természetesen ezek a gyalázkodó szavak nem ugyanolyan súlyosak, mint a gyilkosság, de annak mintegy előfeltételei, ugyanolyan rosszindulatot fednek fel. Jézus arra szólít fel minket, hogy ne állítsunk fel ranglistát a sértésekről, hanem mindegyiket tekintsük ártalmasnak, mivel mozgatórugójuk egyaránt az a szándék, hogy kárt okozzunk felebarátunknak. Hozzá vagyunk szokva, hogy sértegessünk, olyan gyakran, mint ahogy „jó napot” kívánunk. És ez a gyilkosság vonalát követi. Aki sértegeti testvérét, szívében öli meg őt. Kérlek benneteket, ne sértegessetek! Hisz semmit sem nyerünk a gyalázkodással! – hangzott a pápa felszólítása.

A bűnös kívánság a házasságtörés útja felé vezet

Jézus a házasságra vonatkozó törvényt is tökéletesítette. A házasságtörést úgy tekintették, mint a férj felesége feletti tulajdonjogának megsértését. Jézus azonban a baj gyökeréig megy vissza. Mint ahogy a gyalázkodás, a sértegetés útja vezet el a gyilkossághoz, így ha valaki birtokló szándékkal tekint egy asszonyra, aki nem a felesége, könnyen a házasságtörés útjára léphet.

A bűnök szívünkben fogannak meg

A házasságtörés, mint a lopás, a korrupció és az összes többi bűn, legbensőbb énünkben fogannak meg. Amikor szívünkben meghoztuk a hibás döntést, utána megvalósulhat a konkrét magatartásban. Jézus ezt mondja: aki bűnös kívánsággal tekint egy asszonyra szívében, már elindult a házasságtörés útján.

Beszédetek legyen: igen, igen; nem, nem

Jézus azután azt mondja tanítványainak, hogy ne esküdjenek, mivel az esküdözés a bizonytalanság, az emberi kapcsolatok kétszínűségének a jele. Isten tekintélyét használjuk fel arra, hogy bizonyosságot kölcsönözzünk emberi történéseinknek. Ehelyett arra kaptunk meghívást, hogy családunkban, közösségeinkben megvalósítsuk az átlátszóság, a kölcsönös bizalom légkörét. Ha őszinték vagyunk, nincs szükségünk arra, hogy felsőbbrendű beavatkozáshoz folyamodjunk hitelességünk bebizonyítására. A bizalmatlanság és a gyanakvás mindig veszéllyel fenyegetik életünk derűjét.

A Szentlélek kegyelmével legyünk valóságos keresztények

Szűz Mária, a szelídség, a meghallgatás, az örömteli engedelmesség asszonya segítsen bennünket, hogy egyre jobban kövessük az evangéliumot, hogy ne „látszat” hanem „valóságos” keresztények legyünk! Ez a Szentlélek kegyelmével lehetséges, aki lehetővé teszi számunkra, hogy mindent szeretettel végezzünk és így maradéktalanul teljesítsük Isten akaratát.

Ferenc pápa

kép

 

Ne látszat, hanem valóságos keresztények legyünk! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva