Érdekes cikkek

Nagyböjti naptár 2017

Márc. 1. Hamvazószerda – „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban…”

A keresztény lét koncentrátuma ez a negyven nap: a megújulásra való felhívástól a Krisztussal együtt vállalt szenvedésen át a feltámadásig magába sűríti a Krisztus-követés valamennyi fázisát.

Márc. 2. Tanuljunk meg egészen a jó Istené lenni!
Márc. 3. Hiányzik életünkből valami nagyon fontos: a szeretet jó íze!
Márc. 4. Annyi fölösleges dologhoz ragaszkodik szívünk.Böjt nélkül hatástalan a hitünk.
Márc. 5. A böjt vágyakozás Istenre!
Márc. 6. Szembesülnünk kell a földi élet végességével, akár a halállal is.
Márc. 7. A nagyböjti szentidőben rácsodálkozunk arra, hogy mit tett értünk az Isten…
Márc. 8. A fájdalom: út a találkozáshoz. Mély találkozás Krisztussal a fájdalom által lehetséges.
Márc. 9. Ha nem nyitjuk meg magunkat, nem találkozhatunk Krisztussal.
Márc. 10. Nem találkozhatunk Krisztussal anélkül, hogy önmagunkat kitárva ki ne üresednénk.
Márc. 11. A Végtelen befogadásához a végesnek szét kell törnie.
Márc. 12. A megtérés azt jelenti, hogy elsősorban nem a saját gyötrelmeinkkel, problémáinkkal, bűneinkkel, félelmeinkkel foglalkozunk, hanem hagyjuk, hogy Jézus Krisztus magával ragadjon a messiási útra.
Márc. 13. Ne roskadjunk magunkba szenvedéseink miatt! Jézus keresztfájdalma és elhagyatottsága által egyesítette az embereket Istennel és egymással
Márc. 14. Ne álljunk meg, ne torpanjunk meg a megrázkódtatás miatt, hanem szeretettel lépjünk tovább.
Márc. 15. Nem roskadhatunk magunkba valami kis személyes szenvedés miatt.
Márc. 16. Mivel Jézus magára vette mindazt, ami emberi, a világ minden terhét és bűnét, ezért semmi sincs a történelemben, ami Isten életén kívül maradt volna. Minden helyet kapott Isten életében…
Márc. 17. Érzem, hogy Jézus újra az ő helyén van a szívemben. Egyetlen gondom sincs, egyetlen érzésem sincs, amely ne lenne egészen az Övé.
Márc. 18. Mennyivel kevesebbszer bíztam volna magam rád, Jézusom, ha kevesebbet szenvedtem volna! Legyen meg a te akaratod.
Márc. 19. Uram add, hogy megtérjek!

Minden hatalmadra szükségem van, hogy szívemet megtisztítsam!

Márc. 20. Istenem, minden, amit tőled kérek, az a tiszta szív, hogy szeresselek téged mindenek fölött és mindenben osztatlanul.
Márc. 21. A keresztény életből nem maradhat ki a böjt. De böjtölésünk nem önmagában értékes, hanem csak annyiban, amennyiben köze van Jézus Krisztushoz és az ő böjtjéhez.
Márc. 22. A fájdalom az, ami elmúlik, vagy amit mi okozunk magunknak. A kereszt az, ami végig kíséri az életünket, ami alatt annyiszor elesünk, annyiszor megsebződünk, de nem tudunk elszakadni tőle.
Márc. 23. „A beteg és az orvos közti érintkezési pont a betegség. A Krisztus és a köztünk fennálló érintkezési pont a bűnünk.”(Spurgeon)
Márc. 24. Minden szenvedés különleges ideje a kegyelemnek, melyet kár lenne fel nem használnunk.
Márc. 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony.  A fának gyümölcsoltásra azért van szüksége, hogy teremjen jó gyümölcsöt. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy legyen jó a termése.

A Szűzanya az igazi gyümölcsnek: Jézusnak a világra szülője, gyümölcsözésre váró életünknek az útját adja számunkra: Jézust

Márc. 26. A kereszt üdvösségünk eszköze – nagy vigasztalás, hogy Jézus a mindennapok terhét is keresztnek nevezi.
Márc. 27. Az az út, amely Istenhez vezet, hétköznapjainkon halad keresztül.
Márc. 28. Én azért lehetek én, mert Jézus Ő volt. Élni azért nem szégyen az embernek, mert Jézus élt. És szenvedni, csak azért nem gyalázat, mert Krisztus kínhalált halt.
Márc. 29. A szenvedések legmélyét egyedül Jézus járja meg velünk. A szenvedés nem sorscsapás, hanem egy szilánk az Úr keresztjéből.
Márc. 30. Isten gondolatai nem végződnek zsákutcában.
Márc. 31. Ha a kereszt kimaradna életünkből, kimaradna a lehetőség is, hogy személyiségünk a maga teljességében kibontakozzék.
Ápr. 1. Rengeteg nehézség van az életben… De milyen lelkülettel éljük meg?
Ápr. 2. ­ Nem tehetünk egész életen át másokat felelőssé azért, mert olyan nehéz a dolgunk. Valamikor fel kell vállalnunk a felelősséget életünkért.
Ápr. 3. Ma is fájó sebeink csak akkor gyógyulnak, ha osztozunk küldetésedben, és megalázva, félredobottan is felkínáljuk szívünket az embereknek.
Ápr. 4. Megfeszített Urunk! Taníts meg minket arra, hogyan küzdjük meg a mindennapi élet harcait, és így teljesebbé váljon életünk.
Ápr. 5. Soha nem tudjuk Isten annyira szeretni, mint amennyire Ő szeret minket! Istenhez a szív egyszerűen benyit, ész és szellem soká vár, míg beengedik.
Ápr. 6. Az Atya szeret minket. Soha nem csügged el bukásaink miatt. Soha nem ragaszt ránk címkéket. Olyannak ismer, amilyenek vagyunk: hisz, remél bennünk.
Ápr. 7. Az Isten iránti szeretet akkor tiszta, ha az öröm és a szenvedés egyformán hálára indít.
Ápr. 8. Isten soha, de soha nem engedné meg, hogy cél nélküli legyen a fájdalmad!
Ápr. 9. Virágvasárnap Jézusom, a hozsannázó lelkületben tarts meg engem, tarts meg minket. Vonulj be életembe, járd át az életemet.
Ápr. 10. Végy bennünket magad mellé megváltásod művében, és mi hűséges társaid leszünk…
Ápr. 11. Jézus erőssé teszi a mi gyengeségeinket saját gyengeségével. Megtanít kitartani a megpróbáltatásban.
Ápr. 12. Megvallja a szeretetet mely által átöleli próbatételeinket és megújítja a meghívásunk útját. Tartsunk ki a próbatételekben, maradjunk Benne. Minden próbatételünk Jézusé, Jézus meghív, hogy Vele együtt éljük meg.
Ápr. 13. Nagycsütörtök  Egyébről se szól a búcsúbeszéd, mint egy megdöbbentő egymásbalevésből. Jézus az Atyában van. Az Atya Őbenne. Jézus bennünk van, és mi Őbenne vagyunk. Ezt az éjszakát csak a kereszt rávetődő árnyékában ünnepelhetjük, mert Nagycsütörtök minden ajándéka a keresztből nyeri erejét.
Ápr. 14. Nagypéntek Nagypéntek nélkül nincs feltámadás. Ha nincs Krisztus, nincs Golgota, de nincs megváltás és új élet sem ezen a földön. Krisztus kellett és keresztút, amely hitet önt az emberek millióiba és a hittel csodákat tesz. Ostorozás kellett, az igazak megostorozása, mert csak a szenvedés teszi  képessé az embert , hogy az első kakasszóra meg ne tagadja hitét.
Ápr. 15. Nagyszombat –  A fájdalom a maga különös módján mindenkiből új embert formál.
Ápr. 16. Húsvét –  A keresztre adott válasz a feltámadás. A feltámadás a kereszt isteni mélye. A húsvét ünnepe életünk alapjait akarja felrázni. Jézus valóságosan él.

 

Hajlák Attila-István

kép

Nagyböjti naptár 2017 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva