• Érdekes cikkek

  ISTEN = SZERETET

   LACKFI JÁNOS KIBONTJA, MIT IS JELENT Mit jelent a szeretet? Lehet, hogy benned is felmerült már a kérdés. Erre ad választ Pál apostol Szeretethimnusza, és ennek mintájára – modernizált változatban – Lackfi János,…

 • Egyéb

  Ahol ránk Jézus vár

  Valami mindig vár. Hol munka, lárma, hajsza, hol a mindennapok küzdelme, harca, hol keservek és kísértések, próbák, bukások és szenvedések, hol csend, csend, csend… Kívül? Vagy bent: Valami mindig vár. S Valaki mindig…

 • Érdekes cikkek

  Bódás János: Pünkösdi ének

  Jöjj, Szentlélek, te égi tűz! Napnál hevesebb lángjaid bontsák szeretetté bennünk a gyűlölet atomjait!   Szent Szél, légy a szellőztetőnk, szórd szét a nehéz felleget, mely sötét árnyékaival a földre s ránk telepedett…

 • Érdekes cikkek

  Bartal Klári: Az áldozat

  Hogy vére folyott, nem kímélték, Ütötték, verték, ahol érték, Kigúnyolták és megalázták, Nem fogta senki sem a pártját, Elítélte a saját népe, Kiért folyt vére, verítéke, S ő mégis, mégis megbocsátott. Ereje fogytán…

 • Aktuális események

  Magyar szentek és boldogok napja

  Isten, hazánkért térdelünk elődbe. Rút bűneinket jóságoddal född be! Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed, érdemét idézzed! István királynak szíve gazdagságát, Szent Imre herceg kemény tisztaságát, László királynak vitéz lovagságát: ó, ha csak ezt…

 • Aktuális események

  Túrmezei Erzsébet: Húsvét után

  HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek. Húsvét előtt… zokogó, bús miértek. Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak. Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak. Húsvét előtt… szívek, üres-szegények. Húsvét előtt… kihamvadott remények. Húsvét előtt… egy nagy „Minden…

 • Aktuális események

  Utassy József: Karácsonyfa

  Kis szobámba varázsolva áll egy fényes karácsonyfa. Tetejében ezüst torony, hol maga az Isten honol. A fa alatt három király: Gáspár, Menyhért meg Boldizsár lesik ámuldozva, hosszan: ki tündököl a jászolban? S virraszt…