Cikkek archívuma ebben a rovatban: Aktuális események

A mai napot Szent Egyházunk Péter és Pál apostoloknak szenteli.

Az ünnep eredete igen ősi, hiszen mindketten a Néró-féle keresztényüldözés idején haltak vértanúságot, az Egyház pedig már a III. század közepétől megülte tiszteletüket ezen a napon.

Életük szép példájából most csupán egyetlen momentumot szeretnék kiemelni, azt a momentumot, amely egész életüket meghatározta, ez pedig nem más, mint a tökéletes Istennek adottság, a tökéletes Krisztus-követés.

Valaki egyszer azt mondta, hogy senki sem születik szentnek, hanem mindenkinek magának kell azzá válnia. Ismerjük Szent Péter és Pál apostolok életét. Tudjuk róluk, hogy mindketten buzgó, Istent kereső emberek voltak, ami akkor is igaz rájuk, ha Istent nem is mindig azon az úton keresték, amelyet az Úr kijelölt számukra. Az Evangélium tanúsága szerint Péter számtalanszor nem értette meg Jézust, sőt háromszor meg is tagadta az Urat, Pál apostol pedig kifejezetten azért indult Damaszkuszba, hogy Jeruzsálembe hurcolja az első keresztényeket, későbbi hittestvéreit. Isten azonban – ahogy azt egyik szentatyánk írja – a lehetőségek Istene, a folytonos újrakezdés Istene. Soha nem mond le az emberről, hanem újra és újra kopogtat szívünk ajtaján, egészen addig, míg be nem bocsátjuk Őt oda. Így tett Péterrel és Pállal is, akik miután végre megértették Isten valódi szándékát, az Ő üdvözítő szeretetét, képesek lettek arra, hogy életüket is odaadják ezért a szeretetért.

Nem születtek szentnek, azzá váltak. Nem voltak egész életükben tökéletes emberek, de azt elmondhatjuk róluk, hogy életük minden napját kitöltötte Isten akaratának keresése.

Kedves testvérek!

Minden egyes nap Isten ajándéka, minden egyes nap egy új lehetőség kezdetévé kell, hogy váljon számunkra. Használjuk ki Istennek ezt az ajándékát, éljünk ezzel a lehetőséggel, ha tegnap elmulasztottuk megtenni a jót, ne keseredjünk el, hanem tegyük meg ma, minden egyes nappal közelebb kerülve Istenhez. És ha Jézus, szívünk mélyén megkérdezi tőlünk, mint egykor Péter apostoltól: „Péter, szeretsz-e engem?”, habozás nélkül vágjuk rá: „Igen Uram, Te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek Téged!” Ámen.

Tarkó Mihály beszéde

kép

Székely János szombathelyi megyéspüspök szentbeszéde 2020 Pünkösd vasárnapján, a trianoni békediktátum centenáriumának hetében.

Gájer László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, a Sant’Egidio közösség barátja személyes hangvételű videobloggal hozza közel mindannyiunkhoz pünkösd ünnepét.

Mi pünkösd ünnepe, mire emlékezünk? Egy olyan eseményre, ami megváltoztatta az apostoli közösséget. Pünkösddel valami megváltozott bennük. Egész személyiségük lendületet és erőt kapott. Ott és akkor valami megváltozott, valami létrejött: az Egyház megszületett. Lélek erejében útra indult egy nem evilági közösség, hanem Isten erejétől átjárt közösség.

Ne csak emlékezzünk, hanem tegyük jelenvalóvá pünkösd ünnepét minden évben! 

Lélek erejében kell élnünk! Azért és addig működhet a közösség amíg és amilyen mértékben a Lélek vele van!

Kicsoda a Szentlélek? Oly keveset tudunk róla. Pedig ő van a legközelebb hozzánk. Ő van a szívünkben.

Finoman, csendesen van jelen. Ő van a legközelebb hozzánk, Ő van a mi szívünkben. Akik a Szentlelket megkapták, azok a keresztények.

A Szentlélek itt van, és jelen van az Egyházban.

Lélek által ismerjük meg az Atyát, és a Fiút. A Lélek segít megtenni a leghosszabb utat, az Istenről való tudást a fejünkből a szívünkbe hozza. Ha a Szentlélek működik bennünk, akkor a Lélek emberei vagyunk, és így el tudjuk hagyni a test kívánságait.

A Szentlélek nem elvont – valóságosnak kell lenne az életünkben. Imában hívnunk kell, és éreznünk Őt. Ő aktualizálja bennünk az Isten működését.

Találkoznunk kell a Szentlélekkel személyesen, Ő hozza el Isten szeretetét. Kell, hogy legyen valóságos tapasztalatunk Róla.

Hitünk nem csupán elvont tanítások gyűjteménye, hanem valós élettapasztalat!

Vigyázat! Mi, keresztények ne az élményt keressük! A Lélek sokkal mélyebb, mint az élmény. Mi a rend, a józanság Lelkét keressük. A Szentlélek az elmélyültség lelke. Szentlélek a fegyelmezettség Lelke, aki kiigazítja ami hibás, helyreteszi az életünket.

részletek Gájer László beszédéből

Személyes tanúságtétele a videóban

Tisztelettel kérjük a kedves Hívek anyagi támogatását templomunk fönntartására, mert a jelenlegi járványügyi helyzetben is érkeznek a kiegyenlítendő közüzemi számlák. Tekintettel a körülményekre, banki átutalással szíveskedjetek ezt megtenni a Takarék Kereskedelmi Banknál vezetett számlaszámunkra:

18203349-06023060-40010011. 

Hálás köszönet az eddigi és az ez után érkező minden támogatásért: 

                                                         Galambossy Endre plébános

“ISTEN A KEZDETEKTŐL TUDTA, HOGY EZ A HELYZET BEKÖVETKEZIK” – MOHOS GÁBOR

Az elmúlt hetekben már egyértelművé vált a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezőcsapatának, hogy a kialakult járványhelyzetben nem lehet idén megtartani Budapesten az eseményt. Mohos Gábor segédpüspök – aki a NEK Titkárság vezetője – a 777-nek adott interjújában kifejezetten optimistán és pozitívan nyilatkozott a helyzetről.

Ön mikor tudta meg, hogy a kongresszust elhalasztják egy évvel?

Mivel az elmúlt hetekben folyamatos egyeztetések voltak a szervezőcsapaton belül, illetve Erdő Péter bíborossal és a Szentszékkel is, ezért tisztában voltunk egy ideje már azzal, hogy az eseményt minden valószínűség szerint el kell halasztanunk. 

Tehát akkor ne úgy képzeljük el, hogy a sajtóból tudták meg, hogy 2021-ben lesz Budapesten a NEK…

Természetesen nem, a Szentszék többek között velünk is egyeztetett a lehetséges döntésről. A véleményünk kikérése után születetett meg az az álláspont, hogy egy évvel később tartjuk meg a kongresszust. 

Püspökként különleges lelki támogatást is adhat a munkatársainak. Mennyire van most szükség arra, hogy lelket öntsön a munkatársaiba?

Mivel már hetek óta tart a világjárvány, –  és az ezzel kapcsolatos életmódváltozás – ezért senkit nem lepett meg ez a döntés. Sejthettük hogy egy ekkora világeseményt nem fogunk tudni megrendezni. ilyen körülmények között – még ha addig enyhítés is lesz a mostani korlátozásokon. A munkatársak tehát sokkal inkább fellélegeztek, mert a veszélyhelyzet miatt számtalan nehézségbe ütköztek, például a helyszínbejárások kapcsán. Ez inkább egy lehetőség számunkra – a rengeteg munka mellett, hiszen most egyeztetnünk kell gyakorlatilag minden előadóval, valamennyi helyszínnel és szervezővel. Végig kell gondolnunk, hogy jövő szeptemberig hogyan és milyen módon tudjuk a változtatásokat véghezvinni.

Arra kaptunk most lehetőséget, hogy egy még jobb kongresszust tudjunk szervezni.

Egyelőre annyit közölt a Szentszék, hogy 2021 szeptemberében lesz a kongresszus. Az Önök naptárjában már szerepel egy konkrét javaslat, hogy melyik időpont lenne a legalkalmasabb? Ez azért is fontos, mert ha a hírek igazak, akkor Ferenc pápa naptárjával is egyeztetni kell ezt…

Még csak a szeptember került megjelölésre, a pontos időpont még egyeztetés alatt van, ez több tényezőtől is függ – például, hogy az előadók mikor érnek rá. Mindenképpen szükség lesz kisebb-nagyobb módosításokra, hiszen egy az egyben nem lehet áttenni egy ekkora eseménysorozatot egy másik időpontra. Meg kell találnunk a lehető legjobb kompromisszumot a konkrét dátum kapcsán.

A halasztásnak komoly anyagi vonzatai is lesznek, készült már becslés erre vonatkozóan?

Ezeket a szempontokat is mérlegeljük természetesen, igyekszünk csökkenteni a kiadásainkon. Ez azt is jelenti konkrétan, hogy elhagyhatunk olyan nem lényegi elemeket, amelyekkel eredetileg terveztünk volna. Erre azért van szükség, hogy minimalizáljuk a költségeket.

Ön hogy éli meg, hogy még egy évet várni kell arra az eseményre, amelyet évek óta terveztek? 

Kicsit “messziről” indulok a válasszal: van a kongresszusnak egy imája, amelyet sokan ismerhetnek. Ebben azt kérjük, hogy “a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulását szolgálja”. Én hiszem azt, hogy Isten meghallgatja az imáinkat, ezért azt is gondolom, hogy a mostani helyzet tényleg a lelki megújulásunkat tudja szolgálni.

Isten a kezdetektől fogva pontosan tudta, hogy ez a helyzet be fog következni, mi pedig most ismerjük ezt fel. 

Ahogy előbb is fogalmaztam, én a lehetőségek megnyílását látom. Csak hogy egy példát említsek, a járványveszély miatt a digitális kultúra robbanásszerű fejlődésnek indult. Lehetséges, hogy ennek köszönhetően a jövő évi kongresszusra sokkal többen fognak tudni online bekapcsolódni, mint azt korábban reméltük és terveztük. Ez a változás tehát engem nem sokkolt, hanem inkább egy nagy rácsodálkozást hozott, hogy Istennek milyen tervei vannak.

Ha már optimizmus: a mostani helyzetet hogyan lehet a saját magunk javára fordítani?

Ez az időszak lehetőség mindannyiunk számára, hogy újragondoljunk néhány olyan dolgot az életünkben, ami eddig megszokott volt és nem is gondolkodtunk rajta. Lehetnek olyan változások most az életünkben, amelyek egyáltalán nem rosszak, érdemes lehet őket hosszútávon megtartani. Az életünk igazi változásai a személyiségünk mélyén vannak, amelyek lassan történnek. A helyzet szomorúsága mellett – ha csak az elhunytakra és a hozzátartozóikra gondolok részvéttel – biztos tudunk pozitív lehetőséget is találni ebben a válságban. Ragadjuk meg a jó dolgokat, a családi kapcsolatainkra helyezzünk nagyobb hangsúlyt, keressük fel virtuálisan régi barátainkat! Természetesen az is fontos, hogy az Istenre szánt időnket is növeljük, most erre is több lehetőségünk van!

forrás

Örömmel jelezzük, hogy a húsvéti szent három nap szertartásait a plébánia facebook oldalán élőben is nézhetjük, illetve utólag a felvételt a honlapunkon is megtekinthetjük.

Ez még az első videófelvételünk volt, de reméljük, hogy a holnapi közvetítéssel már minden rendben lesz.

This image has an empty alt attribute; its file name is image.pngFőtisztelendő Zsombor Kálmán c. prépost, tb. kanonok, főesperes, plébános úr temetése a pestszentlőrinc-erzsébettelepi plébániatemplom kriptájában lesz nagy-hétfőn a du. 15 órakor kezdődő gyászmise után. Megköszönve őt és lelkipásztori szolgálatát a jó Istennek, foglaljátok ez órában az atyát imáitokba, és őrizzétek szívetekben kedves személyét. Requiescat in pace! Nyugodjék békében!

Temetés videó linkje a cikkben

Magyar Kurír cikke Kálmán atyáról

Temetési fotók linkje

Rendkívüli nagyböjti triduum Hodász Andrással – Készüljünk együtt a megváltás titkának befogadására! Közeledünk a nagyhéthez, templomaink többségében ilyenkor szoktak triduumokat tartani. Az ezeken való részvétellel tesszük magunkat lelkileg még alkalmasabbá a nagyhétre és a húsvét titkának megünneplésére.

 A járványügyi veszélyhelyzet miatt idén számos templomban elmarad az évről évre várt háromnapos lelki felkészülés. Ezért arra kértük az angyalföldi Szent Mihály-templom plébániai kormányzóját, a Papifrankó oldalak (Instagram, YouTube) gazdáját, legyen Olvasóink segítségére.

A virágvasárnapot megelőző három napon, április 2. és 4. között, csütörtökön, pénteken és szombaton délután 5 órától várjuk Önöket a képernyők előtt: a Magyar Kurír YouTube-csatornáján élőben közvetítjük a budapest-angyalföldi Szent Mihály-templomból Hodász András triduumos szentmiséit.

Készüljünk együtt rendkívüli módon a nagyhétre, a megváltás titkának, örömhírének befogadására!

Az első triduumos szentmise IDE klikkelve érhető el.

Magyar Kurír