Egyéb

50. házassági évforduló

…a házastársi közösség a férfi és a nő egymást kiegészítő természetében gyökerezik és a házastársak azon elhatározásából táplálkozik, mely szerint közös életet élnek, azaz megosztják mindazt, amijük van és amik. Így tehát ez a közösség egy mélységesen emberi igény gyümölcse és jele. Isten pedig az Úr Krisztusban elfogadja ezt az emberi igényt, megerősíti, megtisztítja, fölemeli és szentségi házassággá tökéletesíti. (Familiaris Consortio: II. János Pál pápa apostoli buzdítása, 1981)

Ötven esztendővel ezelőtt, szeptember 29-én, Szent Mihály főangyal ünnepén esküdött örök hűséget egymásnak Isten szent színe előtt egy rákoscsabai orvostanhallgató, Kollár Katalin és egy friss diplomás orvos, a vas megyei Dr. Mándli József. A két fiatal az egyetem gólyabálján pillantotta meg egymást, majd József táncra kérte Katókát, egymásba szerettek és eljegyezték egymást.  Bizonyára  Szent Mihálynak, a házasulandók és jegyespárok védőszentjének oltalmát is kérték, amikor Istennek e gyönyörű és szívüknek oly kedves házában az oltár elé térdeltek.

A házasságra egész azt megelőző életünkben, gyermek- és ifjúkorunkban készülünk, hogy minden jót és szépet összegyűjtsünk, s hozományként átnyújtsuk a másiknak. Katóka és József elsősorban a katolikus hitet, a családszeretetet és a szülők tiszteletét, az embertársaik iránt érzett felelősséget, a gyógyítás vágyát kínálták egymásnak. S mindebben társak voltak  ötven hosszú és szép éven át.

A kórházi szakorvosi és tudományos karrier küszöbén álló Katóka a családot, az anyaságot elsődlegesnek tekintve, de az orvosi hivatását nem feladva a rákoskerti gyermekorvosi rendelő szakorvosa lett, ahol a felnőttorvosi szakrendelést akkor már néhány éve férje, József látta el. A Jóisten kegyelméből tehát orvosként is egymás társai lettek: Rákoskert köztiszteletben álló orvos házaspárja. A nagy lélekszámú körzet, a földutak, a telefonvonal hiánya – a körülmények rendkívüli módon megnehezítették az orvos házaspár gyógyító munkáját – de egymás kezét fogva megküzdöttek a nehézségekkel, gyógyítottak, egészségügyi felvilágosító munkát végeztek, segítettek a bajba jutottakon.  Hű társai voltak egymásnak örömökben és bánatban:  első gyermekük, a kilencéves Kinga elvesztésekor az Isten irgalmába vetett hit és az egymás iránti szeretet, a társtól kapott támogatás nyújtott vigaszt és erőt a fiatal szülőknek. Gyermeki szeretettel és tisztelettel tekintettek mindketten Katóka szüleire, akiknek szerető támogatása évtizedeken át biztos hátteret jelentett a család számára. Féltő gondoskodással nevelték gyermekeiket, Tamást és Emesét – imádságban, szeretetben, szolgálatban, a hétköznapokban is ragaszkodva Isten parancsaihoz. Ötven esztendő elmúltával most Katóka és József, a boldog és büszke nagyszülők támogatják gyermekeiket, gondoskodnak unokáikról így téve lehetővé, hogy gyermekeik eleget tehessenek választott hivatásuknak – a gyógyításnak!

Dr. Kollár Katalin és Dr. Mándli József Rákoskert orvosai – szűkebb hazájuk azonban Rákoscsaba, életük ezer szállal kötődik ide, elsősorban templomunkhoz, plébániánkhoz. Itt léptek egymással házasságra, itt kántorizált Katóka édesanyja, Vali néni, de maga Katóka is orgonált templomunkban, gyermekeiket itt keresztelték, itt ministráltak, itt vették magukhoz először az oltáriszentséget, itt bérmálkoztak, itt énekelnek, itt volt az esküvőjük, itt keresztelték gyermekeiket (az unokákat), és a legnagyobbak itt voltak elsőáldozók, éppen ebben az évben. József az Egyháztanács elnöke, templomunk szemet gyönyörködtető virágdíszítése évek óta Katóka ízlését dicséri .

A hálaadó szentmise végén a jubiláns házaspár számára örömteli meglepetés volt, hogy a Szentatya áldását tartalmazó dokumentumot vehették át Mandula atyától.

A házasság Krisztus Egyház iránti szeretetének tükörképe: a férfi és a nő egymásnak adják magukat, felbonthatatlan közösséget alkotnak, és ezt a szövetséget az Úr kegyelmével megszenteli és megerősíti. A férfi és a nő szeretetközössége az Egyházat is jelképezi. Katóka és József ötven esztendeje tartó, az Úr kegyelmével megszentelt és megerősített szövetsége a katolikus keresztény házasság szép és követendő példája.

A Jóisten őrizze őket és kísérje lépteiket életük minden napján!

(hajnal)

A szerelmesek lángoló szerelme idővel megtisztul.

A szerelem egymás tökéletes megértésévé válik.

Az ész és szív évről évre haladó tisztulása: ez az igazi házasság.

(R. W. Emerson)

3 hozzászólás

 • Meldi

  Oly jó látni a mai zűrös világban, hogy ki lehet tartani egymás mellett hűségben, jóban, rosszban!!!!
  Isten éltesse Doktor urat és Doktornőt!!! Meldi

  • Meldi

   Kedves Meldi!
   Köszönjük jókívánataidat! Érdekes egybeesés, hogy Te az életbe indultál 50 évvel ezelőtt, mi pedig a házaséletünkbe. Kívánjuk, hogy Nektek is legyen részetek ilyen szép és bensőséges ünnepségben, amikor nem Te, hanem a házasságotok lesz 50 éves.
   Katalin és József

 • Darvas Jánosné Horváth Katalin

  Sok örömet, jó egészséget és Isten áldását kívánjuk további életetekre imádságos szeretettel:
  egykori patronás osztálytársad Horváthkati
  és Darvas János