Egyéb

Születésnapi ünneplés

Örömteli eseményre, hálaadó szentmisére gyűltünk össze tegnap este 6 órakor templomunkban. Amint a meghívóból időben értesültünk, „egyházközségünk hitoktatójának szeptemberben nevezetes évfordulója lesz”. Dudásné Fekete Imelda, Meldi 50. születésnapja volt ez a nevezetes alkalom, a Mandula atya által bemutatott hálaadó szentmisén az ünnepelt családtagjai mellett ott ültek a padokban a rákoscsabai hívek, köztük Meldi (különböző évjáratú) hittanosai, barátai és tisztelői. A gitáros szentmisén a hittanosokból szerveződött ifjúsági énekkar szolgált. A ministránsok között Meldi első hittanosainak gyermekei is ott voltak.

Quidquid agis, prudenter ages et respice finem! – Bármit teszel, bölcsen cselekedj, és a célt tekintsd!

Ezzel a latin közmondással kezdte a prédikációt és a hitoktatónőnek, illetve a házaspárnak szóló ünnepélyes köszöntést József atya. A hitoktatást, az ifjúság vallásos nevelését nemcsak Meldi, hanem férje, János is fontos feladatnak, élethivatásnak tekintették és tekintik ma is. Ők azonban nemcsak a hittanórákon nevelték és oktatták a rákoscsabai ifjúságot: az ő személyes életük az eszményi családi élet példája, amely – és ezt láthatta, aki végignézett a tömött padsorokon – komoly hatást gyakorolt a rákoscsabai ifjúságra. Imelda elkötelezett tanár, pedagógus, nevelő – a szó legnemesebb értelmében – s talán a legszebb születésnapi ajándék az lehetett, hogy láthatta, a mag, amit elvetett, nemcsak kicsírázott, hanem immár kisarjadt és gyümölcsöt is hozott. Saját hat gyermeke mellett méltán lehet büszke a rákoscsabai ifjúságra, akik saját családjukban viszik tovább a katolikus hitet, a keresztény családi erkölcsöt, ezzel köszönve meg hitoktatójuk lankadatlan lelkesedését és soha nem fáradó buzgalmát.

A latin közmondást József atya a keresztény gondolkodásnak megfelelően, Imelda és János hitoktatói tevékenységéhez illően ekképpen módosította: Quidquid agis, prudenter ages et respice ultimum finem! – Bármit teszel, bölcsen cselekedj, a végső célt tekintsd!

Az ünneplés a Katolikus Körben folytatódott, tágabb családi körben, ahol a Krisztus Király Énekkar Arcadelt: Ave Maria c. motettáját énekelte el, a Szűzanya oltalmát kérve az ünnepelt hatgyermekes édesanyára.

Kedves Meldi! A Jóisten áldása legyen további életeden családod és a rákoscsabai hívek körében!

(hajnal)

4 hozzászólás

 • Fekete Imelda

  Nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek, aki eljött és aki lélekben volt velünk!! Külön köszönöm a szervező bizottságnak a sok munkáját!!

 • Fekete Imelda

  “Nekem Meldi sokat jelentett és jelent mai napig az életemben.

  Először is mint matektanár 13-18 éves koromig, – a kisautótól a
  függvényekig – egészen érettségiig rengeteget segített, tanulmányaimat
  végigkísérve.

  Másodsorban, Jancsival mint szüleim helyett szüleim, anyám helyett
  anyám volt ő mindig, példamutató keresztény édesanya a szó alapvető és
  lelki értelmében is.

  A mai napig bármilyen gondomban fordulhatok hozzá: ezért hálát adok
  Érte Istennek, hogy tömérdek feladata mellett ezt írhatom Róla.

  Az Úr és a Szent Szűz óvja és vezesse minden útján mindenki nagy
  örömére, akik rá vagyunk bízva.:-)

  Szeretettel és imádsággal:

  Maya”

  Köszönöm Maya kedves soraidat!!! Meldi