Cikkek archívuma ebben a rovatban: Egyéb

Az Eucharisztia ünneplése 50. | Magyar Kurír - katolikus hírportál

Jézus nyújtja magát, táplálni akar a szentmisén. Szentáldozás nem jutalom, hanem orvosság! Büntetés, ha nem veszed magadhoz Jézust!! Hogyan válhatsz nélküle jobbá??? Tedd félre az aggályosságodat! Jézus hordozóvá válsz. Jézus szentsége lesz benned életté! Hol van a te életedben az Eucharisztia?

Engedd, hogy testével tápláljon az Isten!

forrás

kép

Miért kérték a tanítványok Jézust, hogy tanítsa meg őket imádkozni? Mi a jó ima? Hogyan imádkozzunk helyesen? Hogyan tudod megvalósítani? Konkrét ötleteket kapsz!!!!

Join the call to pray this Sunday at 7pm | The Church of Scotland

kép

forrás

20200418.jpg

Ez a Katolikus.ma Nagyböjti ráhangoló videósorozata. További információk a https://katolikus.ma/nagybojt​ oldalon.

kép

Az idei, 2020-as Pásztorjáték sajnos elmaradt, de kárpótlásul bemutatunk egy archív (és házi) felvételt még a Covidmentes 2007-ből.
Fogadják szeretettel!

Keresztelő Szent Jánosra gondolunk, az ő szavai szabnak irányt: Egyengessétek az Úr útját; ami görbe, legyen egyenessé. A megtérésre, megtisztulásra hívó felszólítás ez.

A karácsonyig hátralévő napokban a hagyomány szerint mindenki igyekezett a házakat kitakarítani, amely kifejezte, hogy a környezetünket is rendbe kell tenni az ünnepekre. És ami ugyancsak lényeges ilyenkor, hogy ne csak a külső világunk újuljon meg, hanem a belsőnk is, amit a gyónással tudunk megtenni.

Régi hagyomány volt ilyenkor, hogy advent negyedik hetében a gyerekek bocsánatot kértek a szüleiktől.

ennyire jó volna, ha tudnánk bocsánatot kérni egymástól az adventi koszorú immáron teljes fényénél.

Jó volna, ha meg tudnánk fogalmazni kéréseinket is ilyenkor, hogy mi az, amit szeretnénk és mi az, ami szükséges a születő Jézus fényében.

Végül pedig advent negyedik vasárnapjának egyik régi hagyományát elevenítette fel a templomigazgató: régen, ilyenkor a férfiak mézes pálinkát készítettek. A méz jelképéről, a mézes ital receptúrájáról és annak gazdagító jelképéről többet is megtudhatunk a videoblogból.

forrás

A rózsaszín az advent harmadik vasárnapjának, az öröm vasárnapjának liturgikus színe. A harmadik, a rózsaszín gyertyát gyújtjuk meg a koszorún. Nem csak rajtunk áll, hogy találkozhatunk Istennel; amikor bűnbánatról van szó, megtett lépésekről advent idején, akkor ez Istenen is múlik. Ezen a vasárnapon Máriára is emlékezünk. Régi hagyomány, hogy például az Alföld egyes részein ilyenkor köszöntötték az édesanyákat is. Advent a jótettek ideje is. Ilyenkor igyekszünk jótetteinkkel készülni karácsonyra, mint ahogy a jászolt is előkészítjük, megágyazzuk szalmával. Régi szokás volt a Kárpát-medencében, hogy a házak tiszta szobájába szentestére behoztak egy egész bálát. Ez is mutatja, hogy habár egész adventben szalmaszálanként gyűjtögetjük a jócselekedeteket, de Isten minden elgondolásunkat felülmúlja, amikor bálányi – megszámlálhatatlan szalmaszállal örvendeztet meg bennünket: szeretetével, Jézus születésével.

forrás

A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

Szűz Mária bűntelenségét a keresztények a kezdetektől ünnepelték. A keresztény ikonográfia kedvelt ábrázolása az Immaculata, vagyis a bűn nélkül való Szűz Mária. (Gondoljunk csak a templomunkban megcsodálható XVIII. században készült Immaculata-ábrázolásra!) A XIX. század közepén, 1854. december 8-án hirdette ki (Boldog) IX. Pius pápa keresztény hitigazságként a szeplőtelen fogantatás dogmáját. A kereszténység ellenségei, az akkor virágkorát élő pozitivizmus hívei gúnyosan fogadták a dogmát, lekicsinylően jegyezték meg: lám a római pápa szentírási háttér nélkül hirdet dogmát!

 Az Egyház felett őrködő Szentlélek a legváratlanabb formában válaszolt a gúnyolódásra: négy esztendővel később, 1858. március 25-én, a franciaországi Lourdes-ban egy egyszerű, iskolázatlan leánynak, Bernadette Soubirous-nak többször is megjelent a Szent Szűz, és a leány sürgető kérésére önmagát Szeplőtelen Fogantatásnak nevezte (Je suis Conception Immaculate!) Történelmi jelentőségű jel volt ez a modern ember számára. A kételkedők nem fogadják el hittel, de azt nem állíthatja senki, hogy nem történt és nem történik ott a mai napig semmi rendkívüli.

 A bűnbeesés után az Úristen kijelentette a gonosznak: ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, te a sarkát mardosod majd, de eltiporja fejedet (Genesis 3,15). A későbbi századokban a Szentírás arám nyelvű fordításai már a Megváltó anyját látták az asszonyban. Az újszövetségi apokrif irodalom megőrizte számunkra Szűz Mária szüleinek nevét: Anna és Joachim. A házaspár idős koráig hiába vágyakozott gyermek után, és amikor már kezdtek lemondani a gyermekáldásról, Isten meghallgatta imáikat. Új élet fogant Anna méhében.

Nem tudták sem ők, és földi élete során Mária sem, hogy ez az élet, Máriáé az első pillanattól mentes volt az áteredő és minden egyéb bűntől: szeplőtelenül fogantatott. Ezért köszöntötte őt az angyal ily módon: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes!

 Ünnepeljük hát ezen a napon Szent Anna és Szent Joachim leányának szeplőtelen fogantatását. Mert az volt az a pillanat, amikor felcsillant a remény, hogy a világ megváltása utáni vágyakozás beteljesedik.

Hajnal Piroska

(Forrás: Seregély István in Adoremus, 2012/12, 46-47, Katolikus Lexikon.)

Lourdes-i barlang

Lourdes-i jelenés

Giotto: Szent Anna és Szent Joachim