Cikkek archívuma ebben a rovatban: Egyéb

„Az imában sok mindent kérünk, de a legnagyobb ajándék, amit Isten adhat nekünk, az a Szentlélek” – mondta homíliájában Ferenc pápa október 9-én, csütörtök reggel a Szent Márta-házban bemutatott szentmisén.

 

Isten annyira irgalmas, hogy nemcsak megbocsát, hanem nagylelkű, és egyre többet és többet ad. A könyörgésben kérjük Istentől azt, amit az ima remélni sem mer – hangsúlyozta a Szentatya.

A csütörtöki evangéliumi szakaszban (Lk 11,5–13) három kulcsszót találunk: barát, Atya és ajándék. Jézus megmutatja tanítványainak, hogy mi is az ima. Olyan, mint amikor egy férfi éjfélkor felkeresi egy barátját, hogy kérjen tőle valamit. Az életben vannak olyan aranyszívű barátaink, akik valóban mindent nekünk adnak, amit csak kérünk. De nem csak ilyen barátaink vannak. Ám akkor is, ha alkalmatlanok és betolakodók vagyunk, a baráti kötelék megkívánja, hogy megkapjuk tőlük, amit kérünk – magyarázta homíliájában a pápa.

Jézus egy lépést tesz előre, és az Atyáról beszél: „Melyik az az apa közületek, aki ha a fia halat kér, hal helyett kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a Szentlelket mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle?

Tehát nemcsak az a barátunk segít, aki elkísér bennünket az élet útján, hanem a mennyei Atya is, aki mérhetetlenül szeret bennünket, és akiről Jézus azt mondta, hogy a mező madarairól is gondoskodik. Jézus fel akarja ébreszteni bennünk az imába vetett bizalmat: „Kérjetek, és adni fognak nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak.” Ez az ima – emelte ki Ferenc pápa. – Kérjünk és kopogtassunk Isten szívének ajtaján. És az Atya a Szentlelket adja azoknak, akik kérik tőle.

Ez Isten legnagyobb ajándéka. Isten soha nem adja csak úgy az ajándékot – anélkül, hogy ne csomagolná be figyelmesen, ne tenne hozzá még valamit, ami még szebbé teszi. Az Úr, az Atya a Szentlelket adja többletként: az Atya igazi ajándéka az, amit az ima még csak remélni sem mer – mutatott rá a Szentatya. – Én kérem ezt a kegyelmet, kérem ezt és ezt, kopogtatok, és sokat imádkozom. Reménykedem, hogy megadja nekem. Ő, az Atya, nemcsak megadja nekem, amit kérek, még többet is ad: a Szentlélek ajándékát.

A barátunkkal imádkozunk, Jézussal, aki életünk útitársa, illetve az Atyával imádkozunk a Szentlélekben. Jézus a barátunk, Jézus kísér el bennünket , ő tanít meg minket imádkozni. Imánk legyen szentháromságos! Sokszor halljuk: „De ön hisz?” – „Igen, igen”; „Miben hisz?” – „Istenben!”; „De mi Isten az Ön számára?” – „Isten Isten!”. De Isten nem létezik: ne botránkozzatok meg! Isten nem létezik! Létezik az Atya, a Fiú és a Szentlélek: személyek, nem légből kapott eszmék… Ez az „Isten-spray” nem létezik! Személyek léteznek!

  • Jézus az útitársunk, aki azt adja nekünk, amit kérünk.
  • Az Atya gondunkat viseli, és szeret minket.
  • A Szentlélek pedig az ajándék, az a többlet, amit Isten ad, amelyet lelkiismeretünk remélni sem mer

– zárta csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa.

 

Magyar Kurír

Szentlélek

spray

Lázár Vilmos levele feleségének

Október 5-én, 1849.
Mindenem e földön, kedves szentem, Máriám! A lelkiatya, akinek kezeiben letettem vallomásomat - és kinek kitártam tiszta öntudattal bíró keblemet, át fogja neked adni kis gyűrűmet, szivartárcámat és evőeszközömet melyet itt, fogságom alatt használtam.

Egy teológiai hallgató az egyik vizsgadolgozatnál a következő témát kapta: „A mindenható Isten és az ördög!” . Ezt négy óra alatt kellett három részben kidolgoznia, mégpedig a következő altémák szerint:

1. A mindenható IstenHegyi tavak

2. Az ördög léte és lénye

3. A mindenható Isten és az ördög közötti viszony

Ez a fiatal hallgató Jézus lelkes tanítványa volt, és..

 

Helyszín: 1171, Budapest, Zrínyi u. 82.

Október 4. Szombat

és

Október 5. Vasárnap

Ismerek egy embert, aki tíz évvel ezelőtt elveszítette feleségét, aki egy autóbalesetben halt meg. Nagyon szívszorító volt az eset. Természetesen a gyásznak is megvan a helye és az ideje. Ez a gyógyulási folyamat része.

Így alkotott meg minket Isten. Azonban, több mint tíz év után, ez a férfi még mindig gyászolt. A gyász időszaka az egész életét kitöltötte, és egy megkeseredett, haragos emberré vált. Mi történt? Ragaszkodott a hamuhoz. Isten örömöt akart adni neki, de mivel nem engedte el a régit, nem tudta elvenni az újat.

Az ellenség szeretné, ha az egész életedet a hamuban ülve töltenéd, megkeseredve a kapcsolat miatt, ami nem működött, mérgelődve, mert nem kaptad meg az állást, vagy magadat sajnálva, mert meghalt, akit szerettél. Ideje búcsút inteni a hamunak. Ha egy váláson mentél keresztül, engedd el. Isten valaki jobbat tartogat számodra. Ha nem bántak veled rendesen gyermekkorodban, engedd el, és hagyd, hogy Isten kárpótoljon. Hagyd abba a gyászt afölött, amit nem tudsz megváltoztatni. Ha Isten azt akarta volna, hogy tiéd legyen az a pozíció, amit nem kaptál meg, akkor a tiéd is lett volna. Rázd le magadról az önsajnálatot. Rázd le a csalódást.

Pál apostol így fogalmazta ezt meg: „de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért” (Fil 3,13-14). A „nekifeszülve” szó jelzi, hogy erőfeszítésbe kerül ezt megtenni. Ha nehézségen, vagy veszteségen mész keresztül, akkor könnyű állandóan arról panaszkodni, hogy mennyire elbánt veled az élet. De ha előre akarsz menni, akkor erősnek kell lenned, és Pálhoz hasonlóan ezt mondani: „Ez van. Nem szorongatom tovább a hamut. Tudom, hogy a jövőm nagyszerűbb lesz, mint a múltam. Nekifeszülök, és megyek előre az Isten által elkészített áldott életbe.”

Engedd el a hamut

Joel Osteen

hamu

  „Élet a Lélekben”

szeminárium  október 3-tól péntekenként este 19 órától

9 alkalom a Rákoscsaba Újtelepi Plébánián

 

Radnóti Mária szociális testvér vezeti az alkalmakat

 

„Amikor eljön majd az Igazság Lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra…”

                                          János 16,13

A lelkigyakorlat jellemzői:

 

* Jézus Krisztusban való személyes hit, amely tudatos döntésben és az evangéliumi értékrend elfogadásában valósul.

* A Szentlélek kiáradásáért való ima, amelyben megújul és hatékonnyá válik a keresztség és bérmálás kegyelme.

* A Szentlélek adományainak kérése (karizmák) és elfogadása Isten dicsőségére és az egyház szolgálatára.

 

 Szeretettel várunk tehát, ha:

–            közelebb szeretnél kerülni Istenhez,

–            szeretnéd egyre jobban megtapasztalni az Úr irgalmát, megbocsátását, gondviselését

–            az első keresztényekhez hasonlóan, szeretnéd megélni a Szentlélek kiáradását

–            szeretnél szolgálni az Egyháznak,

–            eltávolodtál, de szeretnél visszakerülni Isten szeretetébe,

–            új örömöt és erőt szeretnél megtapasztalni életedben.

 

 

Jelentkezni és érdeklődni lehet: Kis Károlyné Aninál

a plébánián (hétfő délután, szerda és péntek délelőtt a 258-40-74) vagy a 06/30-323-4813 telefonszámon

         Akik már elvégezték a szemináriumot újra részt vehetnek.

képek

 

 aki szeret minket, és kézen fogva vezet bennünket


Ahhoz, hogy az Atya közvetíteni tudja gyöngéd szeretetét az emberek felé, arra van szüksége Istennek, hogy az emberek kicsinnyé váljanak.

Nem vár semmit, hanem adakozik. Nem beszél, hanem cselekszik. A Teremtő teremtményei iránti szeretetében árnyéka sincs a passzivitásnak. Isten kegyelmet és örömet ad nekünk, hogy ünnepelhessük Fia szívében szeretetének nagy műveit. Mondhatjuk azt is, hogy ma Isten szeretetét ünnepeljük Jézus Krisztusban, ünnepeljük Isten irántunk való szeretetét, Isten bennünk lévő szeretetét – fejtette ki homíliájában Ferenc pápa.

A szeretetnek két jellemzője van. Az első: a szeretet inkább ad, semmint kap. A második: a szeretet sokkal inkább a tettekben valósul meg, mintsem a szavakban. Amikor azt mondjuk, hogy inkább ad, semmint kap, akkor a szeretet önmagát közli: mindig. És megkapja őt a szeretett személy. Amikor pedig azt mondjuk, hogy sokkal inkább a művekben, mintsem a szavakban nyilvánul meg, az azt jelenti, hogy a szeretetből mindig élet fakad, a szeretet növekedést idéz elő.

Ahhoz, hogy az ember megértse Isten szeretetét, arra van szüksége, hogy keresse a végtelenhez arányosan viszonyított ellenkező dimenziót: a kicsinységet, a szív kicsinységét.
Mózes (MTörv 7, 6-11) elmagyarázza a zsidó népnek, hogy Isten azért választotta ki őket, mert minden népnél kevesebben vannak. Miközben Jézus dicsőíti az Atyát az evangéliumi szakaszban (Mt 11, 25-30), „mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek”. Tehát Isten az emberrel az apuka-gyermek kapcsolatot keresi, megsimogatja, és azt mondja: „Én veled vagyok”.

Ez az Úr szeretetének gyöngédsége; ez az, amit az Úr közöl velünk és erőt ad gyöngédségünknek. Ha azonban mi erősnek érezzük magunkat, akkor soha nem tapasztalhatjuk meg az Úr simogatását, az Úr olyan szép simogató szeretetét. „Ne félj, én veled vagyok, kézen foglak” – ezek mind az Úr szavai, amelyek megértetik velünk azt a titokzatos szeretetet, amelyet Ő irántunk érez. Amikor Jézus saját magáról beszél, ezt mondja: „Én szelíd vagyok és alázatos szívű”. Ő is, Isten Fia is lealacsonyítja magát, hogy részesüljön az Atya szeretetében.

Isten szeretetének másik sajátos jele, hogy Ő elsőként szeretett bennünket. Ő „mindig megelőz” minket. Ő vár ránk – biztosította a híveket Ferenc pápa. Homíliája végén azt a kegyelmet kérte Istentől, hogy beléphessünk ebbe a titokzatos világba, hogy elámuljunk, és béke töltsön el bennünket ezzel a szeretettel, amely közli önmagát, amely örömet ad, és amely az élet útján gyermekként, kézen fogva vezet bennünket.

Amikor megérkezünk, Ő ott van. Amikor keressük Őt, akkor Ő már előzőleg keresett bennünket. Ő mindig előttünk jár, vár bennünket, hogy befogadjon szívébe, szeretetébe. Ez a két dolog segíthet bennünket, hogy megértsük a velünk való Isten szeretetének misztériumát. Ahhoz, hogy kifejezhesse önmagát, szüksége van kicsinységünkre, lealacsonyodásunkra. Szüksége van ámulatunkra is, amikor keressük és megtaláljuk őt, aki vár ránk – fejezte be Jézus Szentséges Szívének ünnepén mondott homíliáját Ferenc pápa.
forrás

apai szeretet