Áldd meg, Uram, Magyarországot!Áldd meg, Uram, a Te magyar néped! Oldozd fel és szabadítsd megellened elkövetett bűneitől,mások ellen elkövetett bűneitől,önmaga ellen elkövetett bűneitől,az erkölcs terén,szociális téren,gazdasági téren elkövetett bűneitől,a természet ellen,az élet ellen,az egész emberiség ellen elkövetett bűneitől,múltja,jeleneés jövője ellen elkövetett számtalan bűnétől! Szabadíts meg minket, Uram,a gyűlölködéstől,a széthúzástól,a rövidlátástól,a kapzsiságtól,a gyengeségtől,a káromkodástól,a kitartás hiányától!   Olvass tovább …

 Nagy Bálint atya jelen helyzetünkre tekint. Elmondja, hogy ezekben a napokban nagyon sok kiszolgáltatottság vesz körül bennünket. Itt van a nagyböjti idő, amit szeretnénk jól csinálni; szeretnénk az elhatározásainkban hűségesek maradni, szeretnénk megérkezni az Úrhoz, a feltámadáshoz.

A vasárnapi evangéliumban Nikodémus odamegy Jézushoz (Jn 3,14–21). Jézus Nikodémus figyelmét felfelé, a keresztre irányítja, arra, akit felemelnek, ahonnan a megváltás érkezik. Fölemelni a tekintetet! Egy könnyűnek tűnő folyamat, amelyre mi is meg vagyunk hívva ebben az időben.

Elmélkedése végén egy nagyon egyszerű házi feladat gyakorlására hív: Emeljük fel tekintetünket! Ennek segítségével a hét folyamán készülhetünk befogadni húsvét titkát. 

forrás

kép

Prédikáció nagyböjt 3. vasárnapjára 2021. B-év. Kedves Híveim!             Turisták százezrei látogatják a világvallások monumentális templomait, szakrális épületeit szerte a világon. A gyakran Isten és hit nélkül élő modern ember szemét is az égre irányítják az Európában épült és ma is használatban lévő műemlék-templomok. Ilyen például a világhírű párizsi Notre-Dame-főszékesegyház, amely Victor Hugot (1802-85) A párizsi Notre-Dame regénye megírására ihlette, vagy a sanzonok koronázatlan királynője, Édith Piaf (1915-63) ajkán hasonló   Olvass tovább ...

A HÉT FŐBŰN/2. A FÖSVÉNYSÉG Esmérek én egy vént. Ki az: Neve nincsen:/ Régen eladta már aztat is a kincsen; Sőt még bírt is véle, magába tartotta,/ Mert mondani másnak ingyen sajnállotta./ Hol lakik? Ott látszik, ama kapu megett/ Egy ház, melyet náddal önnönmaga szegett./ Van két palotája a Piac-utcába,/ De azt a rácoknak adta árendába; Maga e kunyhóba éhezvén kucorog,/ S elméjébe mindég a drágaság forog./ Ül pénzes ládáján   Olvass tovább ...

A HÉT FŐBŰN – LES PÉCHÉS CARDINAUX (szentbeszédsorozat)             A hét főbűn, más szóval a hét kardinális bűn kategória a katolikus egyház erkölcsi tanítása szerint. A hagyományos lista szerint (magyarul és latinul) a kevélység (superbia), a fösvénység (avaritia, görögül filargüria), a bujaság (luxuria), az irigység (invidia), a torkosság (gula), a harag (ira) és jóra való restség (acedia) tartozik ide. (Régebben 8-adikként a hazugságot is ide sorolták.) Az egyháztanítók főként a   Olvass tovább ...

Engeded- hogy Isten szóljon az Igén keresztül? Olvasod-e? Elhiszed-e Isten ígéreteit? Melyik szól neked személyesen?

Naponta olvasd!!! Szentebbé válás útja!!! Ma kezdd el!!!

kép

Február 26-án, pénteken hajnalban visszaadta lelkét Teremtőjének Snell György, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke, a Szent István-bazilika plébánosa, akinél Covid-fertőzést állapítottak meg – tájékoztatta szerkesztőségünket Erdő Péter bíboros, prímás. Snell György püspök életéért és szolgálatáért hálásak vagyunk, és imádságunkkal a Mindenható Isten irgalmába ajánljuk. A temetéséről később rendelkeznek – mondta szerkesztőségünknek a bíboros. Snell György 1949. március 8-án született Kiskirályságon (a Csongrád megyei község neve 1956 óta Eperjes – a szerk.). Felsőfokú   Olvass tovább …